برچسب: E70

خودروساز بزرگ کشور، به منظور تسریع فرآیند برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی، افزون بر توسعه محصول برقی ری‌را که در آینده‌ وارد مرحله تولید انبوه خواهد شد، به تامین تاکسی از طریق شرکای خارجی خود اقدام کرده و در ه ...