برچسب: exeeo

بروزرسانی در: پنج شنبه 12 دی 98 ساعت 03:43
مدیر داخلی شرکت مدیران خودرو از رونمایی خودروی جدید این گروه در بازار ایران در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: EXEED بزودی به بازار ایران معرفی می‌شود که قیمت پیش بینی شده آن نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان است و از ...