برچسب: GX H

بروزرسانی در: چهارشنبه 1 آذر 02 ساعت 17:42
خودرو کوییک GX-L و کوییک GX-H دارای هفت تفاوت نسبت به یکدیگر است که دانستن آن خالی از لطف نیست. به دنبال نمایش عمومی خودرو کوییک GX در نمایشگاه بین المللی تهران مشخص شد که این خودرو در ۲ تیپ قرار است روانه باز ...