برچسب: MG۳۶۰

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
شرکت صنعت خودرو آذربایجان کماکان به تعهدات خود عمل کرده است
مدیر ارتباطات گروه صنعت خودرو آذربایجان، گفت: فرزندان شما در این گروه با تمام توان و تلاش خود مشغول به تولید و عرضه خودرو MG۳۶۰ هستند که به خاطر نقاط قوتی که در میان خودروهای هم تراز خود دارا است، خوشبختانه در میان هم می ...