برچسب: Qiyuan A07

چانگان با معرفی برند Qiyuan در جستجوی آن است تا حضوری قدرتمند در بازار خودروهای اقتصادی داشته باشد. با توجه به امکانات کامل و جالبی که چانگان برای خانواده Qiyuan در نظر گرفته، عملا رقابت را برای دیگر خودروسازا ...