قیمت موتورسیکلت های نیرو موتور / اردیبهشت ۱۴۰۳

بروزرسانی در: چهارشنبه 26 اردیبهشت 03 ساعت 13:21
قیمت موتورسیکلت های نیرو موتور / اردیبهشت 1403

بروزرسانی ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳: شرکت نیرو موتور لیست قیمت جدید موتورسیکلت های تولیدی این شرکت را ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ منتشر کرد.

نام محصول

قیمت (تومان)

Yamaha MT249 ۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰
Yamaha XMAX250 ---
Yamaha NMAX150 (KLS) ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha R155a ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha MT155 ۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰
یاماها WR 155 ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
YAMAHA AEROX STD 155 ۲۹۴,۶۰۰,۰۰۰
YAMAHA AEROX ABS 155 ۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰
Galaxy Jx249 ۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰
Yamaha NMAX155 ۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰
YAMAHA NMAX STD 155 ۳۱۳,۸۰۰,۰۰۰
Yamaha XSR 155 ۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰
APACHE RTR200 ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy NH180 ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy NA180 ۱۷۵,۹۰۰,۰۰۰
Galaxy JT200 ۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy FX150 ۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰
TVS NT125 ۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰
GALAXY SF180 ۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰
تریل GY 200 ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰
TVS ROCKZ125 ۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۲۰۰ ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰
Galaxy TN110 ۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۱۵۰ ۹۷,۳۰۰,۰۰۰
احسان ۲۰۰ ۸۰,۲۰۰,۰۰۰
احسان ۱۵۰ ۷۳,۱۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ استارتی ۷۱,۱۰۰,۰۰۰
 

بروزرسانی ۱۳ دی ۱۴۰۲لیست قیمت جدید موتورسیکلت های نیروموتور برای عرضه در دی ماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

نام محصول قیمت (تومان)
YAMAHA XMAX249 ۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰
YAMAHA R249 ۵۱۶,۴۰۰,۰۰۰
YAMAHA MT249 ۴۵۶,۶۰۰,۰۰۰
YAMAHA NMAX ABS 155 ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
GALAXY JX249 ۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰
YAMAHA WR155 ۲۸۸,۱۰۰,۰۰۰
YAMAHA AEROX ABS 155 ۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰
YAMAHA XSR155 ۲۸۰,۱۰۰,۰۰۰
YAMAHA NMAX KLS 155 ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
YAMAHA R155A ۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰
YAMAHA MT15 ۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰
YAMAHA NMAX STD 155 ۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰
YAMAHA AEROX STD 155 ۲۵۸,۸۰۰,۰۰۰
YAMAHA GRAND FILANO ABS 125 ۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰
YAMAHA GRAND FILANO STD 125 ۲۲۹,۸۰۰,۰۰۰
YAMAHA MX150 ۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰
DAICHI RX249 ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
GALAXY NA249 ۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰
GALAXY JT200 ۱۸۶,۱۰۰,۰۰۰
DAICHI RZ249 ۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰
GALAXY NH249 ۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰
GALAXY NH180 ۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰
GALAXY J200 ۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰
GALAXY FX150 ۱۴۴,۷۰۰,۰۰۰
TVS ROCKZ125 ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
GALAXY SF180 ۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰
GALAXY SR200 ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰
TVS NT125 ۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰
 

بروزرسانی ۱ آذر ۱۴۰۲لیست قیمت جدید موتورسیکلت های نیرو موتور برای عرضه در آذرماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

نام محصول قیمت (تومان)
YAMAHA XMAX249 ۵۵۰/۸۰۰/۰۰۰
YAMAHA R249 ۵۱۶/۴۰۰/۰۰۰
YAMAHA MT249 ۴۵۶/۶۰۰/۰۰۰
YAMAHA NMAX ABS 155 ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
GALAXY JX249 ۲۹۹/۹۰۰/۰۰۰
YAMAHA WR155 ۲۸۸/۱۰۰/۰۰۰
YAMAHA AEROX ABS 155 ۲۸۱/۸۰۰/۰۰۰
YAMAHA XSR155 ۲۸۰/۱۰۰/۰۰۰
YAMAHA NMAX KLS 155 ۲۷۷/۰۰۰/۰۰۰
YAMAHA R155A ۲۷۱/۲۰۰/۰۰۰
YAMAHA MT15 ۲۷۱/۲۰۰/۰۰۰
YAMAHA NMAX STD 155 ۲۶۵/۵۰۰/۰۰۰
YAMAHA AEROX STD 155 ۲۵۸/۸۰۰/۰۰۰
YAMAHA GRAND FILANO ABS 125 ۲۵۲/۸۰۰/۰۰۰
YAMAHA GRAND FILANO STD 125 ۲۲۹/۸۰۰/۰۰۰
YAMAHA MX150 ۲۱۵/۱۰۰/۰۰۰
DAICHI RX249 ۱۹۴/۰۰۰/۰۰۰
GALAXY NA249 ۱۹۳/۲۰۰/۰۰۰
GALAXY JT200 ۱۸۶/۱۰۰/۰۰۰
DAICHI RZ249 ۱۷۸/۹۰۰/۰۰۰
GALAXY NH249 ۱۷۷/۱۰۰/۰۰۰
GALAXY NH180 ۱۵۲/۷۰۰/۰۰۰
GALAXY J200 ۱۵۱/۶۰۰/۰۰۰
GALAXY FX150 ۱۴۴/۷۰۰/۰۰۰
TVS ROCKZ125 ۱۳۹/۰۰۰/۰۰۰
GALAXY SF180 ۱۳۲/۸۰۰/۰۰۰
GALAXY SR200 ۱۲۹/۸۰۰/۰۰۰
TVS NT125 ۱۲۶/۳۰۰/۰۰۰
 

بروزرسانی ۲ اسفند ۱۴۰۱: لیست قیمت جدید موتورسیکلت های شرکت نیرو موتور در تاریخ سه شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام گردید:
 

مدل قیمت (تومان)
یاماها Yamaha R25 ۵۰۴.۱۰۰.۰۰۰
یاماها Yamaha MT25 ۴۵۴.۴۰۰.۰۰۰
گلکسی Galaxy SR200 ۱۳۳.۳۰۰.۰۰۰
گلکسی Galaxy NA180 ۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی Galaxy J200 ۱۲۵.۱۰۰.۰۰۰
راکز ۱۲۵ ۱۱۴.۷۰۰.۰۰۰
تریل GY 200 ۱۱۶.۸۰۰.۰۰۰
Yamaha XSR 155 ۲۹۰.۳۰۰.۰۰۰
Yamaha QBIX125 ۱۸۶.۷۰۰.۰۰۰
Yamaha NMAX150 ۲۱۸.۲۰۰.۰۰۰
Yamaha GrandFilano ۱۶۸.۸۰۰.۰۰۰
Yamaha GrandFilano ۱۸۴.۹۰۰.۰۰۰
یاماها WR 155  ۳۰۳.۷۰۰.۰۰۰
یاماها Mx King  ۱۹۱.۸۰۰.۰۰۰
گلکسی Sf180  ۱۴۷.۱۰۰.۰۰۰
Galaxy TN110 ۹۳.۷۰۰.۰۰۰
Galaxy NH180 ۱۷.۵۰۰.۰۰۰
 Galaxy FX150 ۱۶۲.۳۰۰.۰۰۰
احسان شکاری ۲۰۰ ۹۳.۴۰۰.۰۰۰
احسان شکاری ۱۵۰ ۹۰.۶۰۰.۰۰۰
احسان ۲۰۰ ۶۸.۷۰۰.۰۰۰
احسان ۱۵۰ ۶۷.۴۰۰.۰۰۰
احسان ۱۲۵ هندلی ۶۴.۵۰۰.۰۰۰
احسان ۱۲۵ استارتی ۶۵.۹۰۰.۰۰۰
Yamaha XMAX250 ۴۵۷.۷۰۰.۰۰۰
Star HLX ۹۵.۲۰۰.۰۰۰
Galaxy CL150 (KLS) ۹۳.۷۰۰.۰۰۰
Yamaha NMAX150 (KLS) ۲۱۸.۲۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۴ آبان ۱۴۰۱: شرکت نیرو موتور لیست قیمت جدید موتورسیکلت های تولیدی این شرکت را ویژه آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر کرد.

نام محصول

قیمت (تومان)

Yamaha XMAX250

۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰

Yamaha NMAX150 (KLS)

۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰

Yamaha R25

۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰

Yamaha MT25

۲۷۳,۶۰۰,۰۰۰

یاماها WR 155

۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy Jx250

۱۴۷,۱۰۰,۰۰۰

Yamaha NMAX150

۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰

Yamaha GrandFilano

۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰

Yamaha GrandFilano

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

Yamaha QBIX125

۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰

Yamaha XSR 155

۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy NH180

۹۴,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy NA180

۸۷,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy J200

۸۵,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy FX150

۸۴,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy SR200

۷۹,۶۰۰,۰۰۰

راکز ۱۲۵

۷۵,۱۰۰,۰۰۰

تریل GY 200

۶۹,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy X125

۶۷,۲۰۰,۰۰۰

احسان شکاری ۲۰۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy TN110

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

احسان شکاری ۱۵۰

۵۴,۹۰۰,۰۰۰

اسکوتر Daichi CR 150

۵۴,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy CL150 (KLS)

۵۲,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy CL150

۵۱,۵۰۰,۰۰۰

Daichi VP 125

۵۱,۱۰۰,۰۰۰

احسان ۲۰۰

۴۲,۶۰۰,۰۰۰

احسان ۱۵۰

۴۱,۵۰۰,۰۰۰

احسان ۱۲۵ استارتی

۴۰,۴۰۰,۰۰۰

احسان ۱۲۵ هندلی

۳۹,۳۰۰,۰۰۰

ایران جیب

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar