ماه: دی 1396

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:37
ارزیابی اتومبیل‌های جدیدی که وارد اروپا می‌شوند توسط سازمان یورو انکپ و به‌منظور سنجش میزان امنیت اتومبیل انجام می‌شود. این سازمان در سال ۱۹۹۷ توسط سازمان حمل و نقل انگلیس پایه گذاری شد و هم اکنون کشورهای اروپا ...