مشخصات خودرو

بروزرسانی در: چهارشنبه 26 مهر 02 ساعت 01:46
تویوتا طی سال های اخیر از یک سدان فوق العاده خانوادگی به یک خودروی صرفا چهار در نه چندان خوب تبدیل شده بود و اکنون، دوباره به شکوه گذشته خود بازگشته است. ...