مشخصات خودرو

بروزرسانی در: شنبه 16 دی 02 ساعت 14:43
تویوتا طی سال های اخیر از یک سدان فوق العاده خانوادگی به یک خودروی صرفا چهار در نه چندان خوب تبدیل شده بود و اکنون، دوباره به شکوه گذشته خود بازگشته است. ...