مشخصات خودرو

بروزرسانی در: یکشنبه 17 دی 02 ساعت 00:17
خودروهای کمی پیدا می‌شوند که به اندازه پورشه 718 باکستر بتوانند مأموریت خود را به درستی انجام بدهند. همین موضوع را در مورد برای کوپه این خودرو، یعنی 718 کیمن نیز می‌توان گفت. ...