پورشه 718 باکستر 2021

پورشه ۷۱۸ باکستر ۲۰۲۱
خودروهای کمی پیدا می‌شوند که به اندازه پورشه 718 باکستر بتوانند مأموریت خود را به درستی انجام بدهند. همین موضوع را در مورد برای کوپه این خودرو، یعنی 718 کیمن نیز می‌توان گفت. ...