گالری خودرو

بروزرسانی در: سه شنبه 8 بهمن 98 ساعت 15:50
لکسوس IS کروک
مشخصات کلینام خودرو لکسوس IS300 کروککشور سازنده  کلاس خودرو کروکسال (طراحی)  مشخصات فنی لکسوس IS300 کروکحجم موتور (سی سی) ۲۹۹۵تعداد و آرایش سیلندر 6 سیلندر خط ...
لکسوس GS
مشخصات کلینام خودرو  GS430کشور سازنده  کلاس خودرو  سال (طراحی) 2005مشخصات فنی  GS430حجم موتور (سی سی)  4293تعداد و آرایش سیلندر  32 سیلندر خطی...
لکسوس GS مدل 2015-2018
 مشخصات کلینام خودرو GS250کشور سازنده  کلاس خودرو سدان لوکس متوسطسال (طراحی) 2014مشخصات فنی  GS250حجم موتور (سی سی) 2499تعداد و آرایش سیلندر 6 سیل ...
لکسوس ES350
مشخصات کلینام خودرو ES 350کشور سازنده  کلاس خودرو سدان متوسطسال (طراحی) 2005مشخصات فنی  ES 350حجم موتور (سی سی) 3456تعداد و آرایش سیلندر 6 سیلندر خورجینی ...
لکسوس ES250
مشخصات کلینام خودرو ES 250کشور سازنده  کلاس خودرو سدان متوسطسال (طراحی) 2010مشخصات فنی  ES 250حجم موتور (سی سی) 2494تعداد و آرایش سیلندر 4 سیلندر خطی...
لکسوس CT200h
مشخصات کلینام خودرو CT200hکشور سازنده  ژاپنکلاس خودرو هاچ بکسال (طراحی) 2010مشخصات فنی  CT200 hحجم موتور (سی سی) 1798 هیبریدیتعداد و آرایش سیلندر 4 سیلندر خطی ...
لکسوس is300 مدل 2009-2012
مشخصات کلینام خودرو IS300کشور سازنده  کلاس خودرو  سال (طراحی) 2004مشخصات فنی  IS300حجم موتور (سی سی) 2995تعداد و آرایش سیلندر 6 سیلندر خورجینی...
لکسوس LS
مشخصات کلینام خودرو LS460Lکشور سازنده  کلاس خودرو  سال (طراحی) 2003مشخصات فنی  LS460Lحجم موتور (سی سی) 4608تعداد و آرایش سیلندر 8 سیلندر خورجینی...
لکسوس LX570
مشخصات کلینام خودرو LX570کشور سازنده  کلاس خودرو شاسی بلند بزرگ لوکسسال (طراحی) 2004مشخصات فنی  LX570حجم موتور (سی سی) 5700تعداد و آرایش سیلندر 8 سیلندر ...
لکسوس RX مدل 2008-2009
مشخصات کلینام خودرو RX350 کشور سازنده  کلاس خودرو  سال (طراحی) 2000مشخصات فنی  RX350 حجم موتور (سی سی) 3456تعداد و آرایش سیلندر 6 سیلندر خورجینی...
1 2