بهمن دیزل

شرایط فروش محصولات بهمن دیزل / خرداد ۱۴۰۱
شرایط ثبت نام نقدی محصولات بهمن دیزل با قیمت قطعی و ظرفیت محدود، به صورت آنلاین از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 تا ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26 یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول ذیل و با شرایط اعلام ش ...
شرایط فروش کشنده امپاور / خرداد ۱۴۰۱
براساس اعلامیه بهمن دیزل، ثبت نام نقدی کشنده تک محور امپاور BD500 با قیمت قطعی و ظرفیت محدود به صورت اینترنتی از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ تا ساعت ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ یا تا زمان تکمیل ظرفیت انجا ...
شرایط فروش کامیونت فورس / خرداد ۱۴۰۱
فروش کامیونت فورس به بازار از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ تا ساعت ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول ذیل و با شرایط اعلام شده ارائه میگردد. مدیرعامل بهمن دیزل عرضه کامیونت ف ...