بهمن دیزل

شرایط فروش کشنده امپاور / آبان ۱۴۰۱
براساس اعلامیه بهمن دیزل، ثبت نام نقدی کشنده تک محور امپاور BD500 با قیمت قطعی و ظرفیت محدود به صورت اینترنتی از ساعت 10 روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/08/21 تا زمان تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد. قیمت ها به ریال می باشد. موعد تحوی ...
شرایط فروش کامیونت فورس / آبان ۱۴۰۱
فروش کامیونت فورس به بازار از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/08/21 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول ذیل و با شرایط اعلام شده ارائه میگردد. مدیرعامل بهمن دیزل عرضه کامیونت فورس را یک گام مهم برای بهبود و توسعه ناوگان ...