اخبار بنزین و سوخت

دلیل الزامی شدن استفاده از کارت سوخت چیست؟
اگر هیچ ابزار و سناریویی برای ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی اجرایی نشود و همزمان کارت سوخت جایگاه‌داران هم در جایگاه‌ها برای کسانی که کارت سوخت شخصی به‌همراه ندارند، با همان نرخ موجود باشد؛ عملاً هیچ اتفاق خاصی ...
تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شد
اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شده و به منظور قابل اجرا شدن لزوم سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی از ۲۰ مردادماه سال جاری، احتمالاً برای تمامی کسانی که متقاضی ثبت ‌نام کارت سوخت المثنی بوده‌اند، کارت سوخت جدید صادر می شو ...
چند نکته در مورد کارت سوخت
استفاده از کارت سوخت از بیستم مردادماه اجباری می‌شود و از این تاریخ تمام خودروها تنها با کارت می‌توانند سوخت دریافت کنند؛ ولی آن‌طور که شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده، وضعیت جایگاه‌های سوخت کشور در وضع ...
حمایت از سیاست دو نرخی شدن قیمت بنزین
استفاده از کارت سوخت از ۲۰ مردادماه اجباری می‌شود؛ موضوعی که واکنش‌های گوناگونی را در پی داشته و این سؤال را به وجود آورده است که آیا این طرح می‌تواند وضعیت مصرف و قاچاق سوخت را سامان دهد یا مانند دوره پیش یک پروژه ناتما ...
بنرهای اطلاع رسانی استفاده از کارت سوخت
بتازگی در بعضی جایگاه‌های عرضه سوخت بنرهایی جهت اطلاع رسانی نصب شده که در این بنرها تأکید شده عرضه بنزین از ۲۰ مردادماه تنها با کارت سوخت شخصی انجام می‌شود و تا پیش از الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت، یکبار با کارت شخص ...
بالاترین رقم تاریخی تولید بنزین در ایران ثبت خواهد شد
سال پیش وزارت نفت توانست در تولید بنزین خودکفا شود و دروازه‌های واردات این فرآورده استراتژیک به کشور را ببندد. اکنون هم شاهد افزایش تولید این فرآورده هستیم تاجایی که در هفته جاری بالاترین رقم تاریخی تولید بنزین در ایران ...
1 27 28 29 30 31 32 33