اخبار فردا موتور

رونمایی کراس اوور فردا T5
فرداموتورز کراس اوور جدید این شرکت با نام فردا T5 را در مراسمی بصورت رسمی معرفی و رونمایی کرد. محل همایش های بین المللی رایزن امروز میزبان یک رویداد خودرویی جدید در کشور بود. هر چند انتظار می رفت این رویداد را در ن ...