اخبار معاینه فنی

پیشنهادات ستاد معاینه فنی برای تعیین فرسودگی خودروها
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران با اشاره به اینکه تعریف خودروی فرسوده نسبت به قبل تغییر کرده است، گفت: برای اینکه بتوانیم شرایط ایمنی و آلایندگی را لحاظ کنیم می‌توانیم با انجام معاینه فنی بیشتر این شرایط را د ...
نرخ معاینه فنی ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می یابد
مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور گفت: اکنون نرخ دریافت معاینه فنی خودروهای سبک در کشور 37 هزار تومان است، اما با توجه شرایط و باری که به مراکز معاینه فنی خودرو ها تحمیل می‌شود قرار است در آینده بین ۱۰ تا ۲۰ ...
افزایش ۳۰ درصدی مراجعه کنندگان به مراکز معاینه فنی
مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور با اشاره به افزایش 30 درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی خودروها از 16 اردیبهشت تاکنون تاکید کرد: نسبت به سال اخیر هیچ گونه افزایشی در هزینه اخذ گواهی معاینه فنی نداشته‌ایم ...
1 2 3 4 5