اخبار معاینه فنی

افزایش 30 درصدی مراجعه کنندگان به مراکز معاینه فنی
مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور با اشاره به افزایش 30 درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی خودروها از 16 اردیبهشت تاکنون تاکید کرد: نسبت به سال اخیر هیچ گونه افزایشی در هزینه اخذ گواهی معاینه فنی نداشته‌ایم ...
خودروهای فاقد معاینه فنی تا 15 اردیبهشت جریمه نخواهند شد
مدیرعامل ستاد فنی خودروهای تهران گفت: دوربین‌های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر مثل گذشته موارد را ثبت می‌کنند، اما در وضعیت فعلی، خودروهای فاقد معاینه فنی تا ۱۵ اردیبهشت اعمال قانون و جریمه نخواهند شد. ...
کدام خودروها در سال 99 مشمول انجام معاینه فنی هستند؟
حسین مقدم مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران، در خصوص اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در مراکز معاینه فنی، اظهار داشت: این موضوع در همه مراکز مورد توجه قرار گرفته و در قسمت صدور نتایج آزمون و دریافت گواهی معاینه ف ...
1 2 3 4 5