خودروهای سبز

هوای پاک وارد خیابان‌های شهر می‌شود
طراحی و ساخت "کوادسایکل" یا موتور سیکلت 4 چرخ برقی در سال 94 کلید خورد و در سال98 به تولید رسید و در اوایل ماه جاری (آبان 1400) موفق شد تا مجوز پلاک‌گذاری را دریافت کند. یکی از اجزای مهم این موتور سیکلت باتری‌ است که ...