آمار تولید محصولات ایران خودرو / تیر ۱۴۰۱

بروزرسانی در: چهارشنبه 22 تیر 01 ساعت 12:17
آمار تولید محصولات ایران خودرو / تیر 1401

آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو در تاریخ چهارشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد. 

خودرو تولید دیروز تولید هفته جاری تولید ماه جاری تولید سال جاری
سورن ۲۳۴ ۵۸۶ ۳۰۲۱ ۱۸۵۴۹
۲۰۶ صندوقدار ۰ ۰ ۰ ۰
دنا پلاس ۸۶ ۱۱۳۳ ۵۱۲۰ ۲۰۳۳۵
آریسان ۰ ۰ ۱ ۱۵
پژو ۲۰۶ ۱۹۷ ۵۵۸ ۳۳۰۶ ۱۲۷۲۹
پژو ۴۰۵ ۰ ۲ ۲۱۳ ۳۱۲۶
هایما ۶۳ ۲۸۹ ۱۴۳۵ ۴۹۱۸
دنا ۰ ۴ ۵ ۷۶۳
تارا ۳۷ ۱۶۴ ۱۲۷۰ ۳۲۵۷
سمند ۱۱ ۱۱۳ ۴۶۸ ۳۷۱۰
پژو ۲۰۷ ۳۸۵ ۱۲۱۱ ۵۲۶۸ ۳۵۱۵۴
رانا ۱۶۱ ۴۳۶ ۱۷۶۲ ۱۵۴۲۲
پژو پارس ۴۲۷ ۲۳۶۱ ۱۱۲۶۸ ۵۹۸۲۷
مجموع ۱۶۰۱ ۶۸۵۷ ۳۳۱۳۶ ۱۷۷۸۰۵

جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو در تاریخ پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.
 

خودرو تولید دیروز تولید هفته جاری تولید ماه جاری تولید سال جاری
سورن ۲۱۴ ۱۱۸۰ ۲۱۴ ۱۲۱۱۲
۲۰۶ صندوقدار ۰ ۰ ۰ ۰
دنا پلاس ۱۳ ۱۷۹۶ ۱۳ ۱۴۶۲۱
آریسان ۰ ۱۲ ۰ ۷۱
پژو ۲۰۶ ۱۹۴ ۱۴۰۷ ۱۹۴ ۷۹۶۳
پژو ۴۰۵ ۰ ۱۳ ۰ ۲۴۰۰
هایما ۰ ۳۸۳ ۵ ۳۴۷۳
دنا ۰ ۱۵۱ ۰ ۵۷۶
تارا ۰ ۴۳۵ ۰ ۲۲۴۷
سمند ۸۸ ۴۶۹ ۸۸ ۲۸۰۸
پژو ۲۰۷ ۲۶۸ ۱۲۴۷ ۲۶۸ ۱۸۱۷۸
رانا ۱۳۸ ۷۲۳ ۱۳۸ ۷۹۲۳
پژو پارس ۷۶۹ ۳۹۶۸ ۷۹۳ ۳۸۴۱۷
مجموع ۱۶۸۴ ۱۱۷۸۶ ۱۷۱۳ ۱۰۷۹۳

جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو در تاریخ چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.
 

خودرو تولید دیروز تولید هفته جاری تولید ماه جاری تولید سال جاری
سورن ۲۲۱ ۵۴۸ ۲۶۰۵ ۹۳۶۶
۲۰۶ صندوقدار ۰ ۰ ۰ ۰
دنا پلاس ۴۰۳ ۷۹۰ ۴۰۵۵ ۱۰۰۵۵
آریسان ۰ ۰ ۱۱ ۳۶
پژو ۲۰۶ ۲۲۵ ۴۵۹ ۲۲۱۶ ۵۰۰۵
پژو ۴۰۵ ۹۲ ۱۸۹ ۷۸۸ ۲۱۴۰
هایما ۴۶ ۹۷ ۹۷۶ ۲۶۶۱
دنا ۰ ۰ ۰ ۴۲۵
تارا ۰ ۰ ۳۰ ۱۵۹۱
سمند ۱۳۹ ۲۲۲ ۸۹۶ ۱۶۲۵
پژو ۲۰۷ ۴۶۴ ۹۱۰ ۵۱۴۵ ۱۳۳۳۳
رانا ۱۵۲ ۳۲۹ ۱۶۷۳ ۶۱۴۹
پژو پارس ۸۷۰ ۱۸۰۱ ۹۹۲۶ ۲۸۰۴۶
مجموع ۲۶۱۲ ۵۳۴۵ ۲۸۳۲۲ ۸۰۴۵۲

 

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar