درخواست اصلاح قیمت پژو ۲۰۷i دستی

شنبه 28 مرداد 02 ساعت 16:34
درخواست اصلاح قیمت پژو 207i دستی

کاربران با ثبت پویشی با عنوان «درخواست اصلاح قیمت کارخانه ای پژو ۲۰۷i دستی» عنوان کرده‌اند که  براساس مصوبه شورای رقابت قیمت مصرف کننده این خودرو باید حدود ۳.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می شد اما خودروساز قیمت مصرف کننده این خودرو را ۳.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال تعیین کرده  بنابراین تقاضا می شود که مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی کنند و قیمت این خودرو را مانند دنا پلاس اصلاح کنند. 

مخاطبان فارس عنوان کرده‌اند که براساس مصوبه جلسه ۵۷۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲.۳.۱۶ با موضوع بررسی قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیار قیمت پژو ۲۰۷i دستی با کد ۶۰۰۱۹ باید با به مبلغ ۶۰.۳۵۲.۰۵۲ ریال نسبت به قیمت مصوب شورای رقابت در ۲۱ فروردین کاهش می یافت و بنابراین قیمت این خودرو باید به ۳.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می رسید در حالی که خودروساز اکنون قیمت این خودرو را ۳.۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین کرده  و به عبارتی مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مشتری بیشتر دریافت می کند. 

درخواست اصلاح قیمت پژو 207i دستی

 براساس فهرست قیمت تیرماه ایران خودرو،  قیمت پژو ۲۰۷i دستی با کد ۶۰۰۱۹ برای مصرف کننده نهایی ۳.۳۴۶.۴۴۱.۷۰۲ ریال تعیین شده است. 

قیمت کارخانه ای این خودرو در فهرست مذکور ۲.۸۲۴.۳۹۲.۸۳۴ ریال است که به اضافه هزینه‌های ثابت قانونی معادل ۵۶.۰۲۴.۰۵۰ و همچنین سایر متعلقات قانونی ۴۶۶.۰۴.۸۱۸ ریال قیمت مصرف کننده این خودرو به ۳.۳۴۶.۴۴۱.۷۰۲ ریال رسیده است. 

براساس مصوبه ۲۱ فروردین شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای پژو ۲۰۷i دستی ۲.۵۷۵.۴۸۸.۵۵۰ ریال تعیین شد‌ که قیمت این خودرو در آن مصوبه نسبت به قیمت کارخانه‌ای قبلی که ۱.۸۱۳.۷۲۴.۳۳۱ ریال بوده ۴۲ درصد افزایش داشت.

فارس

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar