قیمت روز انواع کامیون در بازار / خرداد ۱۴۰۲

بروزرسانی در: یکشنبه 7 خرداد 02 ساعت 12:54
قیمت روز انواع کامیون در بازار / خرداد 1402

بروزرسانی ۷ خرداد ۱۴۰۲: طی روزهای اخیر همراه با کاهش قیمت در بخش خودروهای سواری، ریزش قیمت شدیدی در بخش خودروهای کار و تجاری رخ داده است.

نام محصول قیمت مدل ۴۰۲ (تومان)
۱۹۲۴ تک ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۶۲۴ باری ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۴.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۴۳۰ ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۴۶۰ ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فاو کمپرسی جفت محور ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فاو کشنده تک ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فاو کشنده جفت ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
امپاور ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیلسان ۴۸۰ ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
شاکمن ۵۲۰ ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کامیون تک دوو ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده دوو ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سی اند سی تک ۴۸۰ ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رنو T480 ۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رنو T520 (2019) ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دافران ۴۸۰ ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده دیما  ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کاموین دیما ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تک باری آمیکو ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کمپرسی جفت آمیکو ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
اسکانیا S500 ۱۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده KX ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
دایون ۴۳۰ ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
داف ۴۸۰ ۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ولوو FH500 ۱۰.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ولوو FH540 ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۱ خرداد ۱۴۰۲: امروز دوشنبه اول خردادماه ۱۴۰۲ در بازار خودروهای سنگین علی الخصوص کشنده های چینی شاهد قیمتهایی پایین بودیم بطوری که میتوان گفت حدود چند ماهی است این قیمتها در بازار تبدیل به رویا شده بود.

نام محصول قیمت (تومان)
کشنده فوتون ۴۳۰ ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
 کشنده امپاور ۵‌.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
 کشنده دیما ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده فوتون اچ۵ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده دافران ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
 کشنده کا ایکس ۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
 کشنده فاوتک ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲: قیمت خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین در بازار امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

بازار خودروهای تجاری همچنان در رکود کامل و همراه با کاهش قیمت همراه می باشد.
 

نام محصول قیمت (تومان)
شیلر مدل ۱۴۰۱ ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
فورس ۶ تن مدل ۱۴۰۱ ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فورس ۶ تن جاخوابدار ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فورس ۸.۵ تن مدل ۱۴۰۱ ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کامیون ۱۹۲۴ باری ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کامیون ۲۶۲۴ باری ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده فوتون ۴۳۰ ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده امپاور ۵‌.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده دیما ۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده فوتون ۴۶۰ ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده فاو تک مدل ۱۴۰۱ ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده فاو جفت مدل ۱۴۰۱ ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲: با ورود تعداد زیادی از کشنده های وارداتی، بازارکشنده های چینی وارد رکود شدیدی شده است که حتی افزایش قیمت دلار نیز نتوانسته گره‌ گشا باشد. 

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان)
شیلر ۱۴۰۱ ۱.۶۵۰
فورس ۶ تن ۱۴۰۱ ۱.۷۵۰
فورس ۶ تن خوابدار ۱۴۰۱ ۱.۸۸۰
فورس ۸.۵ تن ۱۴۰۱ ۲.۲۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۳.۴۰۰
۱۹۲۴ باری ۱۴۰۲ ۳.۳۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴.۴۵۰
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۲ ۴.۵۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴.۶۵۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۵.۲۵۰
امپاور ۱۴۰۲ ۵.۳۵۰
دیما ۱۴۰۲ ۶.۳۰۰
فاو تک ۱۴۰۱ ۴.۷۵۰
فاو جفت ۱۴۰۱ ۴.۸۵۰

 

بروزرسانی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲: قیمت خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین در بازار امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

شیلر: ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶ تن: ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶ تن جاخوابدار: ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۸.۵ تن: ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی مدل ۱۴۰۲: ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ باری مدل ۱۴۰۲: ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ باری مدل ۱۴۰۲: ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی مدل ۱۴۰۲: ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون ۴۳۰ مدل ۱۴۰۲: ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور باکولر و کیت مدل ۱۴۰۲: ۵‌.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده دیما مدل ۱۴۰۲: ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون اچ۵ مدل ۱۴۰۲: ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاوتک: ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاو جفت: ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پیکاپ فوتون دیزل: ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پیکاپ فوتون اتوماتیک مدل ۱۴۰۲: ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمتهای فوق برای مدل ۱۴۰۱، بدون‌کاربری، بدون مالیات نقل وانتقال، با پلاک گذر (بجز کشنده)، ومالیات نقل و انتقال خودرو با خریدار می باشد.

 

بروزرسانی ۲۷ فروردین ۱۴۰۲: جدیدترین لیست قیمت انواع کامیون و کشنده ساخت داخل و وارداتی در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

 

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان) توضیحات
باری تک ۱۹۲۴ ۱۴۰۲ ۳.۴ شاسی
کمپرسی تک ۱۹۲۴ ۱۴۰۲ ۳.۵ شاسی
باری جفت ۲۶۲۴ ۱۴۰۲ ۴.۹ شاسی
کمپرسی جفت ۲۶۲۴ ۱۴۰۲ ۴.۸ شاسی
فوتون H4 ۱۴۰۲ ۴.۸ ---
فوتون H5 ۱۴۰۲ ۵.۵ ---
فاو کمپرسی جفت محور ۱۴۰۲ ۴.۸ شاسی و اتاق دار
فاو کشنده تک محور ۱۴۰۲ ۵.۲ ---
فاو کشنده جفت محور ۱۴۰۲ ۵.۵ ---
کشنده امپاور ۱۴۰۲ ۵.۵ ---
پیلسان ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۶ ---
کشنده شاکمن ۱۴۰۲ ۶.۱ ---
کامیون دوو ۱۴۰۲ ۳.۷ شاسی
کشنده C&C ۱۴۰۲ ۵.۳ ---
کشنده رنو T480 ۲۰۱۹ ۷.۶ ---
کشنده رنو T520 ۲۰۱۹ ۸ ---
دافران ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۵.۸ ---
کشنده دیما ۱۴۰۲ ۶.۴ ---
کامیون دیما ۱۴۰۲ ۳.۴ ---
تک باری آمیکو ۱۴۰۲ ۵.۲ شاسی و اتاق
کمپرسی جفت آمیکو ۱۴۰۲ ۵.۴ شاسی و اتاق
کشنده کاماز جدید ۱۴۰۲ ۷.۱ ---
کامیون جفت محور کاماز ۱۴۰۰ ۵.۷ شاسی
کشنده KX ۱۴۰۲ ۵.۹ ---
کشنده دایون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۵.۱ ---
داف ۴۸۰ ۲۰۲۲ ۸.۸  
ولوو FH500 ۲۰۲۲ ۱۰.۵ پلاک شده ۲ خط و ۳ خط
ولوو FH540 ۲۰۲۲ ۱۲.۷ ---
کشنده دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶.۴ ---
 

بروزرسانی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲: جدیدترین قیمت انواع کامیون باری، کمپرسی و کشنده در بازار تهران امروز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

قیمت روز انواع کامیون در بازار / فروردین 1402

 

بروزرسانی ۸ فروردین ۱۴۰۲: قیمت انواع خودروهای تجاری در بازار امروز سه شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲

شیلر: ۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶تن: ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶تن جاخوابدار: ۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۸.۵تن: ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی مدل ۱۴۰۲: ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ باری مدل ۱۴۰۲: ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ باری مدل ۱۴۰۲: ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی مدل ۱۴۰۲: ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون ۴۳۰مدل ۱۴۰۲: ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور: ۵.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور باکولردرجا: ۵.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور باکولروکیت: ۵‌.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده دیمامدل ۱۴۰۲: ۶.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون اچ۵ مدل ۱۴۰۲: ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاوتک: ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاوجفت: ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پیکاپ فوتون دیزل: ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پیکاپ فوتون اتوماتیک: ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

 

بروزرسانی ۲۵ آذر ۱۴۰۱: از اواسط آذرماه وضعیت بازار کامیون تقریبا از رکود خارج شده و کم کم شاهد افزایش قیمت کامیون های داخلی و افزایش میزان خرید و فروش کامیون بوده ایم.

از اوایل آذرماه با افزایش قیمت دلار و یورو کم کم کامیونهای وارداتی پلاک شده نیز افزایش قیمت داشته اند اما قیمت کامیون وارداتی که مستقیم از اروپا خریداری می‌شوند به دلیل قانون سن کمتر از سه سال کامیون های وارداتی و از طرفی پایان سال ۲۰۱۹ کاهش چشم گیری را داشته است.

به نحوی که قیمت کامیون داف ۲۰۱۹ که تا ماه های گذشته بین ۸۵ تا ۹۵ هزار یورو خریداری می‌شد در این زمان تا حدود قیمت ۶۵ تا ۷۵ هزار یورو به فروش می‌رسد.

بدلیل افزایش قیمت دلار شاهد افزایش چشم گیر قیمت کامیون وارداتی پلاک و ترخیص شده بوده ایم.

از طرفی افزایش قیمت ناگهانی کامیون های اروپایی باعث ایجاد اختلاف قیمت زیاد میان قیمت کامیون چینی و اروپایی بازار شد که این موضوع باعث افزایش درخواست خرید کامیون چینی در بازار و بالا رفتن قیمت کامیون های چینی در بازار شده است. بدلیل افزایش قمیت کامیون و بوجود آمدن بازار داغ خرید و فروش ،میزان فروش کامیون های لیزینگی و خرید کامیون اقساطی نیز بسیار کاهش یافته و فروشندگان بیشتر تمایل دارند کامیون را به صورت نقدی به فروش برسانند.

 

قیمت کامیون وارداتی

توجه قیمت کامیون ها حدودی و بر اساس کامیون های تمام فول آپشن است.

قیمت کامیون وارداتی پلاک شده

قیمت ولوو اف اچ۵۰۰ نیوفیس ۲۰۲۲ فول آپشن حدود ۱۰.۵ میلیارد تومان
قیمت کامیون رنو تی وارداتی پلاک شده مدل ۲۰۱۹ حدود ۷.۳ و مدل ۲۰۲۱ حدود ۸ میلیارد تومان
قیمت کامیون داف وارداتی پلاک مدل ۲۰۱۸ حدود ۶ و مدل ۲۰۲۱ حدود ۷.۸ میلیارد تومان

قیمت کامیون کارکرده داخلی

قیمت ولوو اف اچ۵۰۰ مدل ۹۸ کم کار حدود ۸.۵ تا ۹.۵ میلیارد تومان
قیمت کامیون ولوو اف اچ۴۸۰ مدل ۹۰ و ۹۱ حدود ۵.۵ تا ۶.۳ میلیارد تومان
قیمت کامیون ولوو اف اچ ۸۳ حدود ۴.۲ تا ۴.۶ میلیارد تومان
قیمت اسکانیا ار۴۵۰ مدل ۹۷ کم کار حدود ۷.۵ تا ۸.۲ میلیارد تومان
قیمت اسکانیا جی ۴۰۰ مدل ۲۰۱۴ حدود ۵.۸ تا ۶.۳ میلیارد تومان
قیمت کامیون رنو پرمیوم۴۶۰ حدود ۴.۲ تا ۴.۸ میلیارد تومان

قیمت کامیون چینی صفر

قیمت کامیون ام پاور صفر ۱۴۰۱ حدود ۴.۳ (بدون کولر درجا) و ۴.۴ (با کولر درجا) میلیارد تومان
قیمت کامیون فوتون ۴۶۰ صفر ۱۴۰۱ حدود ۴.۳ میلیارد تومان
قیمت کامیون فوتون دنده ایی ۴۳۰ حدود ۳.۶۴ میلیارد تومان
قیمت کامیون دافران صفر ۱۴۰۱ حدود ۴.۲۵ میلیارد تومان
قیمت کامیون کا ایکس۴۸۰ صفر ۱۴۰۱ حدود ۴.۵۵ میلیارد تومان
قیمت کامیون دیما صفر ۱۴۰۱ حدود ۴.۹ میلیارد تومان
قیمت کامیون دایون نیوفیس صفر ۱۴۰۱ حدود ۳.۸ میلیارد تومان
قیمت کامیون فاو صفر ۱۴۰۱ تک محور حدود ۴.۱ میلیارد تومان
قیمت کامیون بنز تک ۱۹۲۴  کمپرسی صفر حدود ۲.۲ میلیارد تومان
قیمت کامیون بنز تک ۱۹۲۴  باری صفر حدود ۲.۴ میلیارد تومان
قیمت کامیون بنز ۲۶۲۴ صفر کمپرسی حدود ۳.۱ میلیارد تومان
قیمت کامیون بنز ۲۶۲۴ صفر باری حدود ۳.۴ میلیارد تومان

ایران جیب

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar