قیمت انواع باتری خودرو / خرداد ۱۴۰۰

بروزرسانی در: یکشنبه 9 خرداد 00 ساعت 10:37
قیمت انواع باتری خودرو / خرداد 1400

لیست قیمت انواع باتری خودرو سواری و باری در بازار تهران امروز یکشنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت ها با دریافت باتری کهنه مشابه، محاسبه شده است.

قیمت ها براساس تومان می باشد.

 

درنا باتری ارس

ارس - دورنا - پوشیتا
۵۰۵۴۰,۰۰۰
۵۵۵۸۰,۰۰۰
۶۰۶۳۰,۰۰۰
۶۰D۶۴۵,۰۰۰
۶۶۶۹۰,۰۰۰
۷۰۷۵۰,۰۰۰
۷۴۷۷۰,۰۰۰
۹۰۹۷۰,۰۰۰
۱۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰

 

برنا باتری

زیتکس
۳۵۵۳۰,۰۰۰
۴۵۶۲۰,۰۰۰
۵۰۵۹۷,۰۰۰
۵۵۶۴۵,۰۰۰
۶۰۷۰۵,۰۰۰
۶۲۷۲۰,۰۰۰
۶۶۷۷۵,۰۰۰
۷۰۸۴۰,۰۰۰
۷۴۸۶۵,۰۰۰
۸۸۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۰۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۲۰۱,۴۴۵,۰۰۰
۱۵۰۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۶۰۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۹۰۲,۲۹۰,۰۰۰
۲۰۰۲,۴۱۰,۰۰۰

 

شرکت آذر باتری

سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
۵۰۴۳۰,۰۰۰  
۵۵۴۹۵,۰۰۰
۶۰۵۴۰,۰۰۰
۶۰D۵۴۰,۰۰۰
۶۶۵۹۰,۰۰۰
۷۰۵۹۵,۰۰۰
۷۴۶۳۰,۰۰۰
۹۰۷۶۵,۰۰۰
۱۰۰۸۸۰,۰۰۰
۱۲۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۵۰۱,۲۴۰,۰۰۰
۲۰۰۱,۵۹۰,۰۰۰

 

شرکت نیروگستران

سیلور، توربو
۵۰۵۴۰,۰۰۰
۵۵۵۸۰,۰۰۰
۶۰۶۳۰,۰۰۰
۶۰D۶۴۵,۰۰۰
۶۶۶۹۰,۰۰۰
۷۰۷۵۰,۰۰۰
۷۴۷۷۰,۰۰۰
۹۰۹۷۰,۰۰۰
۱۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰

 

صبا باتری

صبا باتری (اتمی)
۵۰۴۷۰,۰۰۰  
۵۵۴۹۵,۰۰۰  
۶۰۵۴۰,۰۰۰  
۶۰D۵۴۰,۰۰۰  
۶۶۵۹۰,۰۰۰  
۷۰۵۹۵,۰۰۰  
۷۴۶۳۰,۰۰۰  
۹۰۷۶۵,۰۰۰  
۱۰۰۸۸۰,۰۰۰  
۱۲۰۱,۰۵۰,۰۰۰  
۱۵۰۱,۲۴۰,۰۰۰  
۲۰۰۱,۵۹۰,۰۰۰ 

 

آکو باتری

کارپیل
۵۰۵۴۰,۰۰۰
۵۵۵۸۰,۰۰۰
۶۰۶۳۰,۰۰۰
۶۰D۶۴۵,۰۰۰
۶۶۶۹۰,۰۰۰
۷۰۷۵۰,۰۰۰
۷۴۷۷۰,۰۰۰
۹۰۹۷۰,۰۰۰
۱۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰

 

شرکت سپاهان

 اوربیتال وان اتمیاوربیتال وان سیلوراوربیتال پریمیومسوزوکی
۳۵۵۳۰,۰۰۰۵۳۰,۰۰۰۵۷۵,۰۰۰۵۷۰,۰۰۰
۴۵۶۲۰,۰۰۰۶۲۰,۰۰۰۶۶۵,۰۰۰۶۷۵,۰۰۰
۵۰۵۹۷,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰۶۳۵,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
۵۵۶۴۵,۰۰۰۶۶۵,۰۰۰۶۹۰,۰۰۰۷۰۵,۰۰۰
۶۰۷۰۵,۰۰۰۷۲۵,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰
۶۰D۷۲۰,۰۰۰۷۴۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰
۶۶۷۷۵,۰۰۰۷۹۵,۰۰۰۸۲۵,۰۰۰۸۴۵,۰۰۰
۷۰۸۴۰,۰۰۰۸۶۵,۰۰۰۸۹۵,۰۰۰۹۱۵,۰۰۰
۷۴۸۶۵,۰۰۰۸۹۵,۰۰۰۹۲۵,۰۰۰۹۴۵,۰۰۰
۸۸۱,۰۵۰,۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰
۹۰۱,۰۸۰,۰۰۰۱,۱۱۰,۰۰۰-۱,۱۷۵,۰۰۰
۱۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰۱,۲۲۵,۰۰۰۱,۲۷۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱,۸۱۰,۰۰۰۱,۸۶۰,۰۰۰-۱,۹۶۵,۰۰۰
۱۷۰۲,۰۵۰,۰۰۰۲,۱۱۰,۰۰۰-۲,۲۳۰,۰۰۰
۱۹۰۲,۲۹۰,۰۰۰۲,۳۵۵,۰۰۰-۲,۴۹۰,۰۰۰
۲۰۰۲,۴۱۰,۰۰۰۲,۴۸۰,۰۰۰-۲,۶۲۵,۰۰۰
 

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar