قیمت انواع باتری خودرو / ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

بروزرسانی در: پنج شنبه 8 اردیبهشت 01 ساعت 12:22
قیمت انواع باتری خودرو / 8 اردیبهشت 1401

بروزرسانی ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱: جدیدترین قیمت انواع باتری خودروهای سواری و سنگین امروز پنج شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
 

 

آمپر

اوربیتال وان

اوربیتال پریمیوم

سوزوکی

اوربیتال EFB

۳۵

۷۳۰,۰۰۰

۷۶۰,۰۰۰

۸۲۰,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰

۴۵

۸۲۰,۰۰۰

۸۵۰,۰۰۰

۹۳۰,۰۰۰

۸۹۰,۰۰۰

۵۰

۸۳۰,۰۰۰

۸۶۰,۰۰۰

۹۴۰,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰

۵۵

۸۶۰,۰۰۰

۸۹۰,۰۰۰

۹۸۰,۰۰۰

۹۲۰,۰۰۰

۶۰

۹۲۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۹۸۰,۰۰۰

۶۰D

۹۴۰,۰۰۰

۹۷۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰

۶۶

۹۹۰,۰۰۰

۱,۰۲۰,۰۰۰

۱,۱۵۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

۷۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۰۹۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۱۵۰,۰۰۰

۷۴

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۱۳۰,۰۰۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱,۱۹۰,۰۰۰

۸۸

۱,۳۹۰,۰۰۰

۱,۴۴۰,۰۰۰

۱,۵۶۰,۰۰۰

۱,۴۸۰,۰۰۰

۹۰

۱,۴۲۰,۰۰۰

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰

۱,۵۹۰,۰۰۰

۱,۷۴۰,۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۷۹۰,۰۰۰

۱,۸۴۰,۰۰۰

۱,۹۶۰,۰۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۲,۲۹۰,۰۰۰

۲,۳۴۰,۰۰۰

 ....

۲,۳۹۰,۰۰۰

۱۷۰

۲,۴۹۰,۰۰۰

۲,۵۳۰,۰۰۰

 ....

۲,۴۵۰,۰۰۰

۱۹۰

۲,۶۵۰,۰۰۰

۲,۷۰۰,۰۰۰

 ....

۲,۷۵۰,۰۰۰

۲۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰

۲,۹۵۰,۰۰۰

 ....

۳,۰۰۰,۰۰۰

 

آمپر

کارپیل و  تینو

۵۰

۷۷۰,۰۰۰

۵۵

۸۲۰,۰۰۰

۶۰

۸۸۰,۰۰۰

۶۰D

۸۹۵,۰۰۰

۶۶

۹۵۰,۰۰۰

۷۰

۹۹۰,۰۰۰

۷۴

۱,۰۴۰,۰۰۰

۹۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

 

آمپر

سیلور، توربو

۵۰

۷۷۰,۰۰۰

۵۵

۸۲۰,۰۰۰

۶۰

۸۸۰,۰۰۰

۶۰D

۸۹۵,۰۰۰

۶۶

۹۵۰,۰۰۰

۷۰

۹۹۰,۰۰۰

۷۴

۱,۰۴۰,۰۰۰

۹۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

 

آمپر

سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر

۵۰

۵۹۰,۰۰۰

۵۵

۶۷۰,۰۰۰

۶۰

۷۳۰,۰۰۰

۶۰D

۷۵۰,۰۰۰

۶۶

۷۹۵,۰۰۰

۷۰

۸۳۵,۰۰۰

۷۴

۸۷۵,۰۰۰

۸۸

۱,۰۲۰,۰۰۰

۹۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۳۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۱,۷۲۵,۰۰۰

۱۷۰

۱,۸۲۰,۰۰۰

۱۹۰

۱,۹۴۵,۰۰۰

۲۰۰

۲,۳۵۰,۰۰۰

 

آمپر

برنا

زیتکس و گلوبال

۳۵

۷۳۰,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰

۴۵

۸۲۰,۰۰۰

۸۹۰,۰۰۰

۵۰

۸۳۰,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰

۵۵

۸۶۰,۰۰۰

۹۲۰,۰۰۰

۶۰

۹۲۰,۰۰۰

۹۸۰,۰۰۰

۶۲

۹۴۰,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰

۶۶

۹۹۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

۷۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۱۵۰,۰۰۰

۷۴

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۰,۰۰۰

۸۸

۱,۳۹۰,۰۰۰

۱,۴۸۰,۰۰۰

۹۰

۱,۴۲۰,۰۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۷۹۰,۰۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۲,۲۹۰,۰۰۰

۲,۳۹۰,۰۰۰

۱۷۰

۲,۴۹۰,۰۰۰

۲,۴۵۰,۰۰۰

۱۹۰

۲,۶۵۰,۰۰۰

۲,۷۵۰,۰۰۰

۲۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

 

آمپر

ارس - دورنا - پوشیتا

۵۰

۷۷۰,۰۰۰

۵۵

۸۲۰,۰۰۰

۶۰

۸۸۰,۰۰۰

۶۰D

۸۹۵,۰۰۰

۶۶

۹۵۰,۰۰۰

۷۰

۹۹۰,۰۰۰

۷۴

۱,۰۴۰,۰۰۰

۹۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است.

 

جدیدترین قیمت انواع باتری خودرو در تاریخ شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ در بازار تهران به شرح جدول ذیل اعلام شد.

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل، محاسبه شده است.
 

قیمت باتری های گلوبال، راکت و نوا شرکت سیبنگ گلوبال کره

آمپر

گلوبال، نوا، راکت

۳۵

۶۶۰,۰۰۰

۴۵

۷۸۰,۰۰۰

۵۰

۷۷۰,۰۰۰

۵۵

۸۱۰,۰۰۰

۶۰

۸۸۰,۰۰۰

۶۲

۹۰۰,۰۰۰

۶۶

۹۶۰,۰۰۰

۷۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۷۴

۱,۰۷۰,۰۰۰

۸۸

۱,۲۶۰,۰۰۰

۹۰

۱,۲۸۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۶۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۲,۰۹۰,۰۰۰

۱۷۰

۲,۳۹۰,۰۰۰

۱۹۰

۲,۶۳۰,۰۰۰

۲۰۰

۲,۷۹۰,۰۰۰

 

 

قیمت باتری های اوربیتال وان، اوربیتال وان سیلور، اوربیتال پریمیوم، اوربیتال EFB ، سوزوکی شرکت سپاهان

آمپر

اوربیتال وان

اوربیتال وان سیلور

اوربیتال پریمیوم

سوزوکی

۳۵

۶۴۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰

۴۵

۷۴۰,۰۰۰

۷۶۰,۰۰۰

۸۵۰,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰

۵۰

۷۲۰,۰۰۰

۷۴۰,۰۰۰

۸۵۰,۰۰۰

۷۷۰,۰۰۰

۵۵

۷۵۰,۰۰۰

۷۷۰,۰۰۰

۸۷۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

۶۰

۸۱۰,۰۰۰

۸۳۰,۰۰۰

۹۲۰,۰۰۰

۸۶۰,۰۰۰

۶۰D

۸۳۰,۰۰۰

۸۵۰,۰۰۰

۹۴۰,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰

۶۶

۸۹۰,۰۰۰

۹۲۰,۰۰۰

۱,۰۲۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

۷۰

۹۲۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

۱,۱۲۰,۰۰۰

۹۸۰,۰۰۰

۷۴

۹۸۰,۰۰۰

۱,۰۱۰,۰۰۰

۱,۱۲۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۸۸

۱,۱۹۰,۰۰۰

۱,۲۲۰,۰۰۰

۱,۳۳۰,۰۰۰

۱,۲۷۰,۰۰۰

۹۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۲۳۰,۰۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰

۱,۲۹۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۳۲۰,۰۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۵۹۰,۰۰۰

۱,۶۲۰,۰۰۰

۱,۷۹۰,۰۰۰

۱,۶۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۱,۹۵۰,۰۰۰

۱,۹۹۰,۰۰۰

۲,۱۴۰,۰۰۰

۲,۰۵۰,۰۰۰

۱۷۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

۲,۲۵۰,۰۰۰

۲,۴۲۰,۰۰۰

۲,۲۹۰,۰۰۰

۱۹۰

۲,۴۵۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۲,۷۰۰,۰۰۰

۲,۵۵۰,۰۰۰

۲۰۰

۲,۶۰۰,۰۰۰

۲,۶۵۰,۰۰۰

۲,۸۵۰,۰۰۰

۲,۶۵۰,۰۰۰

 

قیمت باتری کارپیل و تینو آکو باتری

آمپر

کارپیل و  تینو

۵۰

۶۶۰,۰۰۰

۵۵

۷۱۰,۰۰۰

۶۰

۷۶۰,۰۰۰

۶۰D

۷۸۰,۰۰۰

۶۶

۸۳۰,۰۰۰

۷۰

۸۷۰,۰۰۰

۷۴

۹۰۰,۰۰۰

۹۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۲۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۱,۷۹۵,۰۰۰

 

 

قیمت باتری های شرکت صبا باتری

آمپر

صبا باتری (اتمی)

۵۰

۵۶۰,۰۰۰

۵۵

۶۰۰,۰۰۰

۶۰

۶۴۰,۰۰۰

۶۰D

۶۶۰,۰۰۰

۶۶

۷۰۰,۰۰۰

۷۰

۷۳۰,۰۰۰

۷۴

۷۶۰,۰۰۰

۸۸

۸۹۰,۰۰۰

۹۰

۸۹۰,۰۰۰

۱۰۰

۹۸۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۱۸۰,۰۰۰

۱۵۰

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱۷۰

۱,۶۵۰,۰۰۰

۱۹۰

۱,۸۹۰,۰۰۰

۲۰۰

۱,۹۹۰,۰۰۰

 

قیمت باتری های سیلور، سین، توربو، ولگا، شارک و ولتا شرکت نیروگستران

آمپر

سیلور، توربو

۵۰

۶۶۰,۰۰۰

۵۵

۷۱۰,۰۰۰

۶۰

۷۶۰,۰۰۰

۶۰D

۷۸۰,۰۰۰

۶۶

۸۳۰,۰۰۰

۷۰

۸۷۰,۰۰۰

۷۴

۹۰۰,۰۰۰

۹۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۲۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۱,۷۹۵,۰۰۰

 

قیمت باتری های سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر شرکت آذر باتری

آمپر

سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر

۵۰

۵۶۰,۰۰۰

۵۵

۶۰۰,۰۰۰

۶۰

۶۴۰,۰۰۰

۶۰D

۶۶۰,۰۰۰

۶۶

۷۰۰,۰۰۰

۷۰

۷۳۰,۰۰۰

۷۴

۷۶۰,۰۰۰

۸۸

۸۹۰,۰۰۰

۹۰

۸۹۰,۰۰۰

۱۰۰

۹۸۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۱۸۰,۰۰۰

۱۵۰

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱۷۰

۱,۶۵۰,۰۰۰

۱۹۰

۱,۸۹۰,۰۰۰

۲۰۰

۱,۹۹۰,۰۰۰

 

قیمت باتری های زیتکس ، برنا، گلوبال شرکت برنا باتری

آمپر

برنا

زیتکس و گلوبال

۳۵

۶۴۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰

۴۵

۷۴۰,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰

۵۰

۷۲۰,۰۰۰

۷۷۰,۰۰۰

۵۵

۷۵۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

۶۰

۸۱۰,۰۰۰

۸۶۰,۰۰۰

۶۲

۸۳۰,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰

۶۶

۸۹۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

۷۰

۹۲۰,۰۰۰

۹۸۰,۰۰۰

۷۴

۹۸۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۸۸

۱,۱۹۰,۰۰۰

۱,۲۷۰,۰۰۰

۹۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۲۹۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۳۲۰,۰۰۰

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۵۹۰,۰۰۰

۱,۶۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۱,۹۵۰,۰۰۰

۲,۰۵۰,۰۰۰

۱۷۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

۲,۲۹۰,۰۰۰

۱۹۰

۲,۴۵۰,۰۰۰

۲,۵۵۰,۰۰۰

۲۰۰

۲,۶۰۰,۰۰۰

۲,۶۵۰,۰۰۰

 

قیمت باتری های ارس ،دورنا و پوشیتا شرکت درنا باتری ارس

آمپر

ارس - دورنا - پوشیتا

۵۰

۶۶۰,۰۰۰

۵۵

۷۱۰,۰۰۰

۶۰

۷۶۰,۰۰۰

۶۰D

۷۸۰,۰۰۰

۶۶

۸۳۰,۰۰۰

۷۰

۸۷۰,۰۰۰

۷۴

۹۰۰,۰۰۰

۹۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۲۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۱,۷۹۵,۰۰۰

ایران جیب

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar