مسابقه عکاسی خودرو Z4Car ، نوروز 98

مسابقه عکاسی خودرو Z4Car ، نوروز 98

با سلام خدمت همراهان و سروران عزیز Z4CAR

به مناسبت عید نوروز 98 تیم Z4Car مسابقه ای تدارک دیده است که به بهترین عکاسی های خودرو مرتبط با نوروز در این ایام جوایز نقدی طبق ارای شما به 3 نفر اول تقدیم میگردد. (حداقل تعداد رای برای برنده شدن 300 رای می باشد)

نفر اول 500 هزار تومان
نفر دوم 300 هزار تومان
نفر سوم 100 هزار تومان

شرایط مسابقه برای ارسال عکس :
1 - رزولوشن، سایز و کیفیت قابل قبول برای انتشار در سایت
2 - عکس جدید باشد و تابحال در فضای مجازی منتشر نشده باشد.
3 - هر شخص فقط میتواند یک عکس ارسال نماید.
4 - ارسال عکس *به صورت فایل* در تلگرام به ایدی @Z4Car_PHOTO تا کیفیت آن افت نکند.
5 - عکسهای تلفیقی با طبیعت بکر در الویت هستند.
6 - عکس نباید سلفی باشد و یا تصویر شخصی در ان باشد.
7 - فرصت ارسال عکس تا تاریخ 16 فروردین 98

بعد از این تاریخ، عکسها در همین صفحه منتشر خواهد شد و طی یک نظرسنجی مطابق آرا جوایز به نفرات اول تا سوم تقدیم خواهد شد.

ارسال عکس به ای دی @Z4Car_PHOTO در تلگرام یا دایرکت پیج instagram.com/z4car در اینستاگرام.

پیشنهادات و انتقادات خود را در همین صفحه ارسال فرمایید .

نظرسنجی برای بهترین عکس ها تا 31 فروردین ساعت 23:59 دقیقه ادامه دارد.

به روزرسانی 17 فروردین : مهلت ارسال عکس به اتمام رسید و اکانت @Z4Car_photo بسته شد.

3 نفر اول به همراه اسکرین شات چت قبلی از 1 اردیبهشت به ایدی @Z4Car_Support در تلگرام به همراه مشخصات کامل و شماره کارت پیام دهند .

به روز رسانی 1 اردیبهشت 98 ساعت 2 بامداد : مسابقه عکاسی Z4CAR به پایان رسید، نفرات اول تا سوم شماره کارت و مشخصات خود را به همراه اسکرین شات چت قبلی به ادرس پشتیبانی تلگرام به ادرس Z4Car_Support@ ارسال نمایند.

به روز رسانی 3 اردیبهشت 98 : نفرات اول تا سوم مشخص شد و جوایز نقدی به این عزیزان داده شد.

نفر اول آقای احمدرضا محمدیان تصویر 205 برنده 500 هزار تومان

نفر دوم آقای علیرضا خسروی تصویر 96 برنده 300 هزار تومان

نفر سوم آقای مهدی بلبلی تصویر 44 برنده 100 هزار تومان

بهترین عکاسی از نگاه شما کدام است ؟

 • 235 (0%, 2 رای)
 • 234 (1%, 10 رای)
 • 233 (0%, 1 رای)
 • 232 (0%, 0 رای)
 • 231 (0%, 0 رای)
 • 230 (0%, 4 رای)
 • 229 (0%, 0 رای)
 • 228 (0%, 0 رای)
 • 227 (0%, 3 رای)
 • 226 (1%, 8 رای)
 • 225 (0%, 0 رای)
 • 224 (0%, 4 رای)
 • 223 (0%, 2 رای)
 • 222 (0%, 1 رای)
 • 221 (0%, 3 رای)
 • 220 (0%, 2 رای)
 • 219 (0%, 0 رای)
 • 218 (0%, 5 رای)
 • 217 (1%, 8 رای)
 • 216 (0%, 3 رای)
 • 215 (1%, 14 رای)
 • 214 (0%, 1 رای)
 • 213 (0%, 5 رای)
 • 212 (0%, 0 رای)
 • 211 (0%, 0 رای)
 • 210 (0%, 1 رای)
 • 209 (1%, 8 رای)
 • 208 (0%, 2 رای)
 • 207 (0%, 0 رای)
 • 206 (0%, 4 رای)
 • 205 (25%, 318 رای)
 • 204 (0%, 0 رای)
 • 203 (0%, 0 رای)
 • 202 (0%, 1 رای)
 • 201 (0%, 0 رای)
 • 200 (0%, 1 رای)
 • 199 (0%, 0 رای)
 • 198 (0%, 0 رای)
 • 197 (1%, 9 رای)
 • 196 (0%, 1 رای)
 • 195 (0%, 0 رای)
 • 194 (0%, 0 رای)
 • 193 (0%, 1 رای)
 • 192 (0%, 0 رای)
 • 191 (0%, 0 رای)
 • 190 (0%, 1 رای)
 • 189 (0%, 0 رای)
 • 188 (0%, 0 رای)
 • 187 (0%, 0 رای)
 • 186 (0%, 0 رای)
 • 185 (0%, 0 رای)
 • 184 (0%, 0 رای)
 • 183 (0%, 0 رای)
 • 182 (0%, 0 رای)
 • 181 (0%, 0 رای)
 • 180 (0%, 2 رای)
 • 179 (0%, 0 رای)
 • 178 (0%, 0 رای)
 • 177 (0%, 0 رای)
 • 176 (0%, 0 رای)
 • 175 (0%, 0 رای)
 • 174 (0%, 0 رای)
 • 173 (0%, 0 رای)
 • 172 (0%, 2 رای)
 • 171 (0%, 1 رای)
 • 170 (0%, 2 رای)
 • 169 (0%, 2 رای)
 • 168 (1%, 12 رای)
 • 167 (1%, 7 رای)
 • 166 (0%, 0 رای)
 • 165 (0%, 5 رای)
 • 164 (1%, 19 رای)
 • 163 (1%, 12 رای)
 • 162 (0%, 0 رای)
 • 161 (1%, 13 رای)
 • 160 (0%, 4 رای)
 • 159 (1%, 11 رای)
 • 158 (0%, 1 رای)
 • 157 (0%, 6 رای)
 • 156 (0%, 0 رای)
 • 155 (0%, 0 رای)
 • 154 (2%, 31 رای)
 • 153 (0%, 0 رای)
 • 152 (0%, 0 رای)
 • 151 (0%, 2 رای)
 • 150 (0%, 3 رای)
 • 149 (0%, 0 رای)
 • 148 (1%, 12 رای)
 • 147 (0%, 3 رای)
 • 146 (0%, 0 رای)
 • 145 (0%, 4 رای)
 • 144 (0%, 1 رای)
 • 143 (0%, 4 رای)
 • 142 (0%, 0 رای)
 • 141 (0%, 6 رای)
 • 140 (0%, 0 رای)
 • 139 (0%, 2 رای)
 • 138 (0%, 5 رای)
 • 137 (0%, 0 رای)
 • 136 (0%, 2 رای)
 • 135 (0%, 1 رای)
 • 134 (0%, 1 رای)
 • 133 (0%, 0 رای)
 • 132 (0%, 0 رای)
 • 131 (0%, 0 رای)
 • 130 (0%, 0 رای)
 • 129 (0%, 0 رای)
 • 128 (0%, 0 رای)
 • 127 (0%, 1 رای)
 • 126 (0%, 2 رای)
 • 125 (0%, 0 رای)
 • 124 (0%, 0 رای)
 • 123 (0%, 0 رای)
 • 122 (0%, 0 رای)
 • 121 (0%, 1 رای)
 • 120 (0%, 1 رای)
 • 119 (0%, 1 رای)
 • 118 (0%, 0 رای)
 • 117 (0%, 1 رای)
 • 116 (0%, 0 رای)
 • 115 (0%, 3 رای)
 • 114 (0%, 0 رای)
 • 113 (0%, 0 رای)
 • 112 (0%, 0 رای)
 • 111 (0%, 0 رای)
 • 110 (0%, 0 رای)
 • 109 (0%, 1 رای)
 • 108 (0%, 3 رای)
 • 107 (4%, 46 رای)
 • 106 (0%, 1 رای)
 • 105 (0%, 3 رای)
 • 104 (0%, 0 رای)
 • 103 (0%, 1 رای)
 • 102 (0%, 1 رای)
 • 101 (0%, 0 رای)
 • 100 (0%, 0 رای)
 • 99 (0%, 0 رای)
 • 98 (0%, 1 رای)
 • 97 (0%, 2 رای)
 • 96 (12%, 150 رای)
 • 95 (0%, 2 رای)
 • 94 (0%, 0 رای)
 • 93 (0%, 0 رای)
 • 92 (0%, 1 رای)
 • 91 (0%, 2 رای)
 • 90 (0%, 0 رای)
 • 89 (0%, 0 رای)
 • 88 (0%, 0 رای)
 • 87 (0%, 4 رای)
 • 86 (0%, 1 رای)
 • 85 (0%, 3 رای)
 • 84 (0%, 2 رای)
 • 83 (0%, 0 رای)
 • 82 (1%, 9 رای)
 • 81 (0%, 1 رای)
 • 80 (0%, 5 رای)
 • 79 (0%, 4 رای)
 • 78 (0%, 1 رای)
 • 77 (0%, 2 رای)
 • 76 (0%, 5 رای)
 • 75 (0%, 0 رای)
 • 74 (0%, 0 رای)
 • 73 (0%, 0 رای)
 • 72 (0%, 3 رای)
 • 71 (0%, 1 رای)
 • 70 (0%, 0 رای)
 • 69 (0%, 0 رای)
 • 68 (0%, 0 رای)
 • 67 (1%, 10 رای)
 • 66 (0%, 1 رای)
 • 65 (0%, 0 رای)
 • 64 (0%, 1 رای)
 • 63 (0%, 0 رای)
 • 62 (0%, 0 رای)
 • 61 (0%, 1 رای)
 • 60 (1%, 18 رای)
 • 59 (0%, 1 رای)
 • 58 (0%, 3 رای)
 • 57 (0%, 1 رای)
 • 56 (0%, 5 رای)
 • 55 (0%, 0 رای)
 • 54 (0%, 0 رای)
 • 53 (0%, 0 رای)
 • 52 (0%, 0 رای)
 • 51 (1%, 18 رای)
 • 50 (0%, 3 رای)
 • 49 (0%, 0 رای)
 • 48 (0%, 6 رای)
 • 47 (0%, 2 رای)
 • 46 (0%, 2 رای)
 • 45 (1%, 12 رای)
 • 44 (6%, 74 رای)
 • 43 (1%, 14 رای)
 • 42 (0%, 1 رای)
 • 41 (2%, 31 رای)
 • 40 (0%, 1 رای)
 • 39 (0%, 1 رای)
 • 38 (0%, 3 رای)
 • 37 (1%, 8 رای)
 • 36 (0%, 1 رای)
 • 35 (0%, 0 رای)
 • 34 (0%, 2 رای)
 • 33 (0%, 1 رای)
 • 32 (0%, 5 رای)
 • 31 (0%, 0 رای)
 • 30 (2%, 27 رای)
 • 29 (0%, 0 رای)
 • 28 (0%, 3 رای)
 • 27 (0%, 0 رای)
 • 26 (0%, 3 رای)
 • 25 (0%, 1 رای)
 • 24 (1%, 12 رای)
 • 23 (1%, 17 رای)
 • 22 (0%, 1 رای)
 • 21 (0%, 6 رای)
 • 20 (0%, 0 رای)
 • 19 (2%, 29 رای)
 • 18 (0%, 1 رای)
 • 17 (0%, 1 رای)
 • 16 (0%, 1 رای)
 • 15 (1%, 7 رای)
 • 14 (0%, 0 رای)
 • 13 (0%, 0 رای)
 • 12 (0%, 2 رای)
 • 11 (1%, 8 رای)
 • 10 (0%, 1 رای)
 • 9 (0%, 1 رای)
 • 8 (1%, 9 رای)
 • 7 (0%, 5 رای)
 • 6 (0%, 5 رای)
 • 5 (0%, 2 رای)
 • 4 (1%, 8 رای)
 • 3 (2%, 25 رای)
 • 2 (0%, 2 رای)
 • 1 (0%, 1 رای)

تعداد کل آرا: 1,268

بارگذاری ... بارگذاری ...

 

قیمت روز خودرو 

خرید خودرو

نقد و بررسی خودرو

مشخصات فنی خودرو

درج آگهی خودرو

شرایط فروش خودرو

آدرس اینستاگرام Z4CAR

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

2 دیدگاه ها برای "مسابقه عکاسی خودرو Z4Car ، نوروز 98"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
کیهان
مهمان

حالا اگه بحث قیمت خودرو بود ۲۰۰نفر نظر میدادن.خخ
بعضی عکسها مربوط به پاییزه و مناسبتی با نوروز نداره.بعضیام فقط از خود ماشین عکس گرفتن.بدون در نظر گرفتن موضوع عکاسی

حمید
مهمان

متاسفانه دوستان به برند ماشین رای دادن تا عکس و نحوه عکاسی
امیدوارم دوستانی که مسابقه رو طراحی کردن متوجه عکاس های ادیت شده هم بشن..