قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷

بروزرسانی در: چهارشنبه 1 آذر 02 ساعت 17:11

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷ کارکرده

تیپ

قیمت

C180 2005-2006905,000,000 الی 1,280,000,000
C200 2005-2007855,000,000 الی 1,220,000,000
C230 2005-2007855,000,000 الی 1,510,000,000
C240 2002-2003805,000,000 الی 1,080,000,000
C350 2006-20071,155,000,000 الی 1,510,000,000

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷ دست دوم C180 2005-2006 در بازار آزاد در محدوده قیمت 905,000,000 تا 1,280,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷ دست دوم C200 2005-2007 در بازار آزاد در محدوده قیمت 855,000,000 تا 1,220,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷ دست دوم C230 2005-2007 در بازار آزاد در محدوده قیمت 855,000,000 تا 1,510,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷ دست دوم C240 2002-2003 در بازار آزاد در محدوده قیمت 805,000,000 تا 1,080,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷ دست دوم C280 2006-2007 در بازار آزاد در محدوده قیمت 0 تا 0 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷ دست دوم C350 2006-2007 در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,155,000,000 تا 1,510,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات بنز

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar