قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱

بروزرسانی در: چهارشنبه 1 آذر 02 ساعت 16:55

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱ کارکرده

تیپ

قیمت

C180 2008-20091,610,000,000 الی 2,040,000,000
C200 2008-20112,060,000,000 الی 3,530,000,000
C280 2008-20092,025,000,000 الی 2,675,000,000
C300 2010-20112,725,000,000 الی 3,890,000,000
C350 2008-2011 فول2,360,000,000 الی 4,160,000,000
C350 2008-2011 نیمه فول2,010,000,000 الی 3,955,000,000

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱ دست دوم C180 2008-2009 در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,610,000,000 تا 2,040,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱ دست دوم C200 2008-2011 در بازار آزاد در محدوده قیمت 2,060,000,000 تا 3,530,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱ دست دوم C280 2008-2009 در بازار آزاد در محدوده قیمت 2,025,000,000 تا 2,675,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱ دست دوم C300 2010-2011 در بازار آزاد در محدوده قیمت 2,725,000,000 تا 3,890,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱ دست دوم C350 2008-2011 فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 2,360,000,000 تا 4,160,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱ دست دوم C350 2008-2011 نیمه فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 2,010,000,000 تا 3,955,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات بنز

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar