قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۴

بروزرسانی در: شنبه 25 فروردین 03 ساعت 14:12

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۴ کارکرده

تیپ

قیمت

C200 فول2,335,000,000 الی 3,870,000,000
C200 نیمه فول2,100,000,000 الی 3,485,000,000
C200 فول نیو فیس4,475,000,000 الی 5,330,000,000
C200 نیمه فول نیو فیس4,025,000,000 الی 4,795,000,000
C1801,570,000,000 الی 1,710,000,000
C200 لو آپشن1,990,000,000 الی 1,990,000,000

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۴ دست دوم C200 فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 2,335,000,000 تا 3,870,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۴ دست دوم C200 نیمه فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 2,100,000,000 تا 3,485,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۴ دست دوم C200 فول نیو فیس در بازار آزاد در محدوده قیمت 4,475,000,000 تا 5,330,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۴ دست دوم C200 نیمه فول نیو فیس در بازار آزاد در محدوده قیمت 4,025,000,000 تا 4,795,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۴ دست دوم C180 در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,570,000,000 تا 1,710,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۴ دست دوم C200 لو آپشن در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,990,000,000 تا 1,990,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات بنز

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar