قیمت بنز CLS مدل ۲۰۰۶-۲۰۱۰

بروزرسانی در: چهارشنبه 1 آذر 02 ساعت 18:00

قیمت بنز CLS مدل ۲۰۰۶-۲۰۱۰ کارکرده

تیپ

قیمت

CLS350 2005-2009 فول6,030,000,000 الی 8,810,000,000
CLS500 2009-2010 فول7,630,000,000 الی 9,300,000,000
CLS550 20119,450,000,000 الی 10,400,000,000
CLS350 2005-2009 نیمه فول5,620,000,000 الی 8,260,000,000
CLS500 2009-2010 نیمه فول7,125,000,000 الی 8,745,000,000

قیمت بنز CLS مدل ۲۰۰۶-۲۰۱۰ دست دوم CLS350 2005-2009 فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 6,030,000,000 تا 8,810,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز CLS مدل ۲۰۰۶-۲۰۱۰ دست دوم CLS500 2009-2010 فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 7,630,000,000 تا 9,300,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز CLS مدل ۲۰۰۶-۲۰۱۰ دست دوم CLS550 2011 در بازار آزاد در محدوده قیمت 9,450,000,000 تا 10,400,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز CLS مدل ۲۰۰۶-۲۰۱۰ دست دوم CLS350 2005-2009 نیمه فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 5,620,000,000 تا 8,260,000,000 تومان موجود است.

قیمت بنز CLS مدل ۲۰۰۶-۲۰۱۰ دست دوم CLS500 2009-2010 نیمه فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 7,125,000,000 تا 8,745,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات بنز

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar