قیمت هیوندای النترا مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۶

بروزرسانی در: دوشنبه 28 خرداد 03 ساعت 10:49

قیمت هیوندای النترا مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۶ کارکرده

تیپ

قیمت

لو آپشن1,540,000,000 الی 1,540,000,000
نیمه فول1,560,000,000 الی 1,660,000,000
فول1,690,000,000 الی 1,690,000,000
لو آپشن نیوفیس1,690,000,000 الی 1,690,000,000
نیمه فول نیوفیس1,790,000,000 الی 1,910,000,000
فول نیوفیس1,690,000,000 الی 2,115,000,000

قیمت هیوندای النترا مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۶ دست دوم لو آپشن در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,540,000,000 تا 1,540,000,000 تومان موجود است.

قیمت هیوندای النترا مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۶ دست دوم نیمه فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,560,000,000 تا 1,660,000,000 تومان موجود است.

قیمت هیوندای النترا مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۶ دست دوم فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,690,000,000 تا 1,690,000,000 تومان موجود است.

قیمت هیوندای النترا مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۶ دست دوم لو آپشن نیوفیس در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,690,000,000 تا 1,690,000,000 تومان موجود است.

قیمت هیوندای النترا مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۶ دست دوم نیمه فول نیوفیس در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,790,000,000 تا 1,910,000,000 تومان موجود است.

قیمت هیوندای النترا مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۶ دست دوم فول نیوفیس در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,690,000,000 تا 2,115,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات هیوندای

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar