قیمت فوتون تونلند نیوفیس

بروزرسانی در: سه شنبه 21 فروردین 03 ساعت 13:52

قیمت فوتون تونلند نیوفیس صفر (بنزینی G7 اتوماتیک,دیزلی 2.8,بنزینی 2.0) در بازار امروز ،21 فروردین 1403

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

بنزینی G7 اتوماتیک 2,520,000,000 -0.00%
دیزلی 2.8 1,870,000,000 -0.00%
بنزینی 2.0 1,759,000,000 -0.00%

قیمت جدید کارخانه فوتون تونلند نیوفیس(بنزینی G7 اتوماتیک,دیزلی 2.8,بنزینی 2.0) ،25 فروردین 1403

ماه

بنزینی G7 اتوماتیک

دیزلی 2.8

اسفند 1402 1,885,000,000 1,540,600,000

تفاوت قیمت فوتون تونلند نیوفیس در کارخانه و بازار

خودروی فوتون تونلند نیوفیس بنزینی G7 اتوماتیک در بازار آزاد 2,520,000,000 تومان و در کارخانه 1,885,000,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت فوتون تونلند نیوفیس بنزینی G7 اتوماتیک در بازار آزاد نسبت به کارخانه 635,000,000 تومان است که معادل 33.7% گرانتر است.

خودروی فوتون تونلند نیوفیس دیزلی 2.8 در بازار آزاد 1,870,000,000 تومان و در کارخانه 1,540,600,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت فوتون تونلند نیوفیس دیزلی 2.8 در بازار آزاد نسبت به کارخانه 329,400,000 تومان است که معادل 21.4% گرانتر است.


تغییرات قیمت فوتون تونلند نیوفیس مورخ 25 فروردین 1403

تاریخ بروزرسانی

بنزینی G7 اتوماتیک

دیزلی 2.8

بنزینی 2.0

3 اسفند 1402 2,360,000,000 1,820,000,000 1,712,000,000
7 اسفند 1402 2,410,000,000 1,835,000,000 1,725,000,000
8 اسفند 1402 2,410,000,000 1,810,000,000 1,725,000,000
9 اسفند 1402 2,450,000,000 1,815,000,000 1,707,000,000
10 اسفند 1402 2,430,000,000 1,815,000,000 1,707,000,000
12 اسفند 1402 2,460,000,000 1,817,000,000 1,707,000,000
14 اسفند 1402 2,480,000,000 1,830,000,000 1,707,000,000
15 اسفند 1402 2,500,000,000 1,830,000,000 1,707,000,000
17 اسفند 1402 2,470,000,000 1,830,000,000 1,707,000,000
19 اسفند 1402 2,460,000,000 1,830,000,000 1,707,000,000
21 اسفند 1402 2,410,000,000 1,830,000,000 1,707,000,000
22 اسفند 1402 2,390,000,000 1,820,000,000 1,712,000,000
26 اسفند 1402 2,370,000,000 1,820,000,000 1,712,000,000
28 اسفند 1402 2,385,000,000 1,820,000,000 1,712,000,000
14 فروردین 1403 2,470,000,000 1,860,000,000 1,712,000,000
15 فروردین 1403 2,520,000,000 1,860,000,000 1,712,000,000
16 فروردین 1403 2,530,000,000 1,860,000,000 1,712,000,000
18 فروردین 1403 2,600,000,000 1,880,000,000 1,767,000,000
20 فروردین 1403 2,570,000,000 1,890,000,000 1,777,000,000
21 فروردین 1403 2,520,000,000 1,870,000,000 1,759,000,000

نمودار قیمتی فوتون تونلند نیوفیس

قیمت فوتون تونلند نیوفیس کارکرده

تیپ

قیمت

دیزلی 2.81,250,000,000 الی 1,788,000,000

قیمت فوتون تونلند نیوفیس دست دوم دیزلی 2.8 در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,250,000,000 تا 0 تومان موجود است.

قیمت فوتون تونلند نیوفیس دست دوم بنزینی 2.0 در بازار آزاد در محدوده قیمت 0 تا 0 تومان موجود است.

قیمت محصولات ایران خودرو

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar