قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز

بروزرسانی در: چهارشنبه 29 فروردین 03 ساعت 13:51

قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز صفر (اتوماتیک AL4,دنده ای فرمان برقی,دنده ای فرمان هیدرولیک,تیپ 5,موتور TU3,6 سرعته اتوماتیک TU5P) در بازار امروز ،29 فروردین 1403

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

اتوماتیک AL4 880,000,000 +0.57%
دنده ای فرمان برقی 835,000,000 -0.00%
دنده ای فرمان هیدرولیک 805,000,000 -0.00%
تیپ 5 719,000,000 -1.10%
موتور TU3 692,000,000 -1.28%
6 سرعته اتوماتیک TU5P 949,000,000 -0.42%

قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز اتوماتیک AL4 امروز 29 فروردین 1403 با 5,000,000 تومان افزایش نسبت به تاریخ 28 فروردین 1403، 880,000,000 تومان قیمت خورد.

قیمت جدید کارخانه پژو ۲۰۷ سقف فلز(اتوماتیک AL4,دنده ای فرمان برقی,دنده ای فرمان هیدرولیک,تیپ 5,موتور TU3,6 سرعته اتوماتیک TU5P) ،29 فروردین 1403

ماه

دنده ای فرمان برقی

دنده ای فرمان هیدرولیک

موتور TU3

6 سرعته اتوماتیک TU5P

فروردین 1403 318,600,000 334,677,000 323,837,000 420,428,000

تفاوت قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز در کارخانه و بازار

خودروی پژو ۲۰۷ سقف فلز دنده ای فرمان برقی در بازار آزاد 835,000,000 تومان و در کارخانه 318,600,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز دنده ای فرمان برقی در بازار آزاد نسبت به کارخانه 516,400,000 تومان است که معادل 162.1% گرانتر است.

خودروی پژو ۲۰۷ سقف فلز دنده ای فرمان هیدرولیک در بازار آزاد 805,000,000 تومان و در کارخانه 334,677,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز دنده ای فرمان هیدرولیک در بازار آزاد نسبت به کارخانه 470,323,000 تومان است که معادل 140.5% گرانتر است.

خودروی پژو ۲۰۷ سقف فلز موتور TU3 در بازار آزاد 692,000,000 تومان و در کارخانه 323,837,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز موتور TU3 در بازار آزاد نسبت به کارخانه 368,163,000 تومان است که معادل 113.7% گرانتر است.

خودروی پژو ۲۰۷ سقف فلز 6 سرعته اتوماتیک TU5P در بازار آزاد 949,000,000 تومان و در کارخانه 420,428,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز 6 سرعته اتوماتیک TU5P در بازار آزاد نسبت به کارخانه 528,572,000 تومان است که معادل 125.7% گرانتر است.


تغییرات قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز مورخ 30 فروردین 1403

تاریخ بروزرسانی

اتوماتیک AL4

دنده ای فرمان برقی

دنده ای فرمان هیدرولیک

تیپ 5

موتور TU3

6 سرعته اتوماتیک TU5P

20 اسفند 1402 871,000,000 760,000,000 742,000,000 681,000,000 649,000,000 921,000,000
21 اسفند 1402 856,000,000 754,000,000 731,000,000 670,000,000 646,000,000 920,000,000
22 اسفند 1402 856,000,000 754,000,000 728,000,000 670,000,000 645,000,000 920,000,000
23 اسفند 1402 856,000,000 754,000,000 726,000,000 670,000,000 642,000,000 920,000,000
26 اسفند 1402 856,000,000 754,000,000 728,000,000 670,000,000 638,000,000 920,000,000
27 اسفند 1402 855,000,000 754,000,000 728,000,000 680,000,000 640,000,000 920,000,000
28 اسفند 1402 840,000,000 754,000,000 728,000,000 680,000,000 640,000,000 920,000,000
2 فروردین 1403 840,000,000 754,000,000 728,000,000 680,000,000 640,000,000 920,000,000
14 فروردین 1403 840,000,000 809,000,000 792,000,000 680,000,000 665,000,000 969,000,000
15 فروردین 1403 855,000,000 815,000,000 790,000,000 700,000,000 670,000,000 966,000,000
16 فروردین 1403 850,000,000 815,000,000 792,000,000 700,000,000 674,000,000 964,000,000
18 فروردین 1403 930,000,000 826,000,000 800,000,000 700,000,000 681,000,000 970,000,000
19 فروردین 1403 940,000,000 829,000,000 801,000,000 700,000,000 681,000,000 973,000,000
20 فروردین 1403 880,000,000 818,000,000 792,000,000 700,000,000 677,000,000 960,000,000
21 فروردین 1403 880,000,000 818,000,000 792,000,000 690,000,000 677,000,000 954,000,000
25 فروردین 1403 880,000,000 818,000,000 792,000,000 690,000,000 677,000,000 954,000,000
26 فروردین 1403 868,000,000 818,000,000 792,000,000 735,000,000 677,000,000 975,000,000
27 فروردین 1403 875,000,000 835,000,000 805,000,000 736,000,000 710,000,000 960,000,000
28 فروردین 1403 875,000,000 835,000,000 805,000,000 727,000,000 701,000,000 953,000,000
29 فروردین 1403 880,000,000 835,000,000 805,000,000 719,000,000 692,000,000 949,000,000

نمودار قیمتی پژو ۲۰۷ سقف فلز

قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز کارکرده

تیپ

قیمت

AL4 اتوماتیک667,000,000 الی 815,000,000
دنده ای فرمان برقی637,000,000 الی 743,000,000
دنده ای فرمان هیدرولیک557,000,000 الی 717,000,000
تیپ 5652,000,000 الی 652,000,000
موتور TU3632,000,000 الی 632,000,000
6 سرعته اتوماتیک TU5P840,000,000 الی 890,000,000

قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز دست دوم AL4 اتوماتیک در بازار آزاد در محدوده قیمت 667,000,000 تا 815,000,000 تومان موجود است.

قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز دست دوم دنده ای فرمان برقی در بازار آزاد در محدوده قیمت 637,000,000 تا 743,000,000 تومان موجود است.

قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز دست دوم دنده ای فرمان هیدرولیک در بازار آزاد در محدوده قیمت 557,000,000 تا 717,000,000 تومان موجود است.

قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز دست دوم تیپ 5 در بازار آزاد در محدوده قیمت 652,000,000 تا 652,000,000 تومان موجود است.

قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز دست دوم موتور TU3 در بازار آزاد در محدوده قیمت 632,000,000 تا 632,000,000 تومان موجود است.

قیمت پژو ۲۰۷ سقف فلز دست دوم 6 سرعته اتوماتیک TU5P در بازار آزاد در محدوده قیمت 840,000,000 تا 890,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات ایران خودرو

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar