قیمت کیا اپتیما مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷

بروزرسانی در: چهارشنبه 30 خرداد 03 ساعت 10:46

قیمت کیا اپتیما مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ کارکرده

تیپ

قیمت

JF فول3,310,000,000 الی 3,310,000,000
JF GT Line فول3,410,000,000 الی 3,410,000,000
JF GT Line با 3 رادار4,155,000,000 الی 4,155,000,000
JF GT Line با 2 رادار3,750,000,000 الی 3,750,000,000
JF GT Line نیمه فول با 1 رادار3,500,000,000 الی 3,500,000,000
JF GT Line با 1 رادار3,710,000,000 الی 3,710,000,000

قیمت کیا اپتیما مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ دست دوم JF فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 3,310,000,000 تا 3,310,000,000 تومان موجود است.

قیمت کیا اپتیما مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ دست دوم JF GT Line فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 3,410,000,000 تا 3,410,000,000 تومان موجود است.

قیمت کیا اپتیما مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ دست دوم JF GT Line با 3 رادار در بازار آزاد در محدوده قیمت 4,155,000,000 تا 4,155,000,000 تومان موجود است.

قیمت کیا اپتیما مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ دست دوم JF GT Line با 2 رادار در بازار آزاد در محدوده قیمت 3,750,000,000 تا 3,750,000,000 تومان موجود است.

قیمت کیا اپتیما مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ دست دوم JF GT Line نیمه فول با 1 رادار در بازار آزاد در محدوده قیمت 3,500,000,000 تا 3,500,000,000 تومان موجود است.

قیمت کیا اپتیما مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ دست دوم JF GT Line با 1 رادار در بازار آزاد در محدوده قیمت 3,710,000,000 تا 3,710,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات کیا

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar