قیمت مکث کلوت صفر (اتوماتیک,دنده ای) در بازار امروز ،3 مرداد 1403

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

اتوماتیک 1,850,000,000 -0.00%
دنده ای 1,530,000,000 -0.00%

قیمت جدید کارخانه مکث کلوت(اتوماتیک,دنده ای) ،4 مرداد 1403

ماه

اتوماتیک

دنده ای

مرداد 1403 2,192,000,000 1,785,000,000

تفاوت قیمت مکث کلوت در کارخانه و بازار

خودروی مکث کلوت اتوماتیک در بازار آزاد 1,850,000,000 تومان و در کارخانه 2,192,000,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت مکث کلوت اتوماتیک در بازار آزاد نسبت به کارخانه 342,000,000 تومان است که معادل 15.6% ارزانتر است.

خودروی مکث کلوت دنده ای در بازار آزاد 1,530,000,000 تومان و در کارخانه 1,785,000,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت مکث کلوت دنده ای در بازار آزاد نسبت به کارخانه 255,000,000 تومان است که معادل 14.3% ارزانتر است.


تغییرات قیمت مکث کلوت مورخ 5 مرداد 1403

تاریخ بروزرسانی

اتوماتیک

دنده ای

10 خرداد 1403 1,895,000,000 1,530,000,000
16 خرداد 1403 1,885,000,000 1,520,000,000
19 خرداد 1403 1,890,000,000 1,530,000,000
20 خرداد 1403 1,880,000,000 1,530,000,000
21 خرداد 1403 1,875,000,000 1,520,000,000
26 خرداد 1403 1,875,000,000 1,520,000,000
27 خرداد 1403 1,860,000,000 1,540,000,000
30 خرداد 1403 1,850,000,000 1,530,000,000
31 خرداد 1403 1,875,000,000 1,530,000,000
6 تیر 1403 1,890,000,000 1,530,000,000
7 تیر 1403 1,895,000,000 1,540,000,000
13 تیر 1403 1,890,000,000 1,540,000,000
16 تیر 1403 1,880,000,000 1,540,000,000
19 تیر 1403 1,875,000,000 1,540,000,000
23 تیر 1403 1,865,000,000 1,530,000,000
27 تیر 1403 1,865,000,000 1,530,000,000
30 تیر 1403 1,880,000,000 1,530,000,000
31 تیر 1403 1,870,000,000 1,530,000,000
2 مرداد 1403 1,860,000,000 1,530,000,000
3 مرداد 1403 1,850,000,000 1,530,000,000

نمودار قیمتی مکث کلوت

قیمت مکث کلوت کارکرده

تیپ

قیمت

اتوماتیک1,192,000,000 الی 1,827,000,000
دنده ای1,272,000,000 الی 1,272,000,000

قیمت مکث کلوت دست دوم اتوماتیک در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,192,000,000 تا 1,827,000,000 تومان موجود است.

قیمت مکث کلوت دست دوم دنده ای در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,272,000,000 تا 1,272,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات گالری مکث موتور

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar