قیمت مزدا ۳ کارکرده

تیپ

قیمت

تیپ 1677,000,000 الی 815,000,000
تیپ 2707,000,000 الی 845,000,000
تیپ 3755,000,000 الی 895,000,000

قیمت مزدا ۳ دست دوم تیپ 1 در بازار آزاد در محدوده قیمت 677,000,000 تا 815,000,000 تومان موجود است.

قیمت مزدا ۳ دست دوم تیپ 2 در بازار آزاد در محدوده قیمت 707,000,000 تا 845,000,000 تومان موجود است.

قیمت مزدا ۳ دست دوم تیپ 3 در بازار آزاد در محدوده قیمت 755,000,000 تا 895,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات مزدا

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar