قیمت مزدا ۳۲۳ کارکرده

تیپ

قیمت

تیپ 2363,000,000 الی 477,000,000
تیپ 3403,000,000 الی 487,000,000
تیپ 4453,000,000 الی 538,000,000
تیپ 5473,000,000 الی 548,000,000

قیمت مزدا ۳۲۳ دست دوم تیپ 2 در بازار آزاد در محدوده قیمت 363,000,000 تا 477,000,000 تومان موجود است.

قیمت مزدا ۳۲۳ دست دوم تیپ 3 در بازار آزاد در محدوده قیمت 403,000,000 تا 487,000,000 تومان موجود است.

قیمت مزدا ۳۲۳ دست دوم تیپ 4 در بازار آزاد در محدوده قیمت 453,000,000 تا 538,000,000 تومان موجود است.

قیمت مزدا ۳۲۳ دست دوم تیپ 5 در بازار آزاد در محدوده قیمت 473,000,000 تا 548,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات مزدا

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar