قیمت تویوتا پریوس

بروزرسانی در: سه شنبه 2 آذر 00 ساعت 19:50

قیمت تویوتا پریوس صفر (تیپ c 2017) در بازار امروز ،2 آذر 1400

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

تیپ c 20171,130,000,000-0.00%

تغییرات قیمت تویوتا پریوس مورخ 12 آذر 1400

تاریخ بروزرسانی

تیپ c 2017

30 دی 1398 570,000,000
6 بهمن 1398 570,000,000
7 بهمن 1398 570,000,000
8 بهمن 1398 570,000,000
10 بهمن 1398 570,000,000
12 بهمن 1398 570,000,000
13 بهمن 1398 590,000,000
14 بهمن 1398 590,000,000
15 بهمن 1398 590,000,000
16 بهمن 1398 600,000,000
17 بهمن 1398 600,000,000
19 بهمن 1398 600,000,000
21 بهمن 1398 600,000,000
23 بهمن 1398 600,000,000
24 بهمن 1398 590,000,000
26 بهمن 1398 590,000,000
27 بهمن 1398 600,000,000
11 اسفند 1398 600,000,000
12 آبان 1400 1,130,000,000
2 آذر 1400 1,130,000,000

نمودار قیمتی تویوتا پریوس

قیمت تویوتا پریوس کارکرده

تیپ

قیمت

2016-2017 تیپ A 710,000,000 الی 940,000,000
2016-2017 تیپ B750,000,000 الی 970,000,000
2016-2017 تیپ C 790,000,000 الی 1,030,000,000
2017 تیپ 2 805,000,000 الی 990,000,000
2017 تیپ 3 880,000,000 الی 1,090,000,000
2016 تیپ EU920,000,000 الی 1,150,000,000

قیمت تویوتا پریوس دست دوم 2016-2017 تیپ A در بازار آزاد در محدوده قیمت 710,000,000 تا 940,000,000 تومان موجود است.

قیمت تویوتا پریوس دست دوم 2016-2017 تیپ B در بازار آزاد در محدوده قیمت 750,000,000 تا 970,000,000 تومان موجود است.

قیمت تویوتا پریوس دست دوم 2016-2017 تیپ C در بازار آزاد در محدوده قیمت 790,000,000 تا 1,030,000,000 تومان موجود است.

قیمت تویوتا پریوس دست دوم 2017 تیپ 2 در بازار آزاد در محدوده قیمت 805,000,000 تا 990,000,000 تومان موجود است.

قیمت تویوتا پریوس دست دوم 2017 تیپ 3 در بازار آزاد در محدوده قیمت 880,000,000 تا 1,090,000,000 تومان موجود است.

قیمت تویوتا پریوس دست دوم 2016 تیپ EU در بازار آزاد در محدوده قیمت 920,000,000 تا 1,150,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات تویوتا

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar