قیمت تویوتا کمری مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۶

بروزرسانی در: سه شنبه 30 آبان 02 ساعت 07:17

قیمت تویوتا کمری مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۶ کارکرده

تیپ

قیمت

2005-2006 GLI اتوماتیک1,155,000,000 الی 1,280,000,000
2005-2006 Grand دنده‌ای1,135,000,000 الی 1,260,000,000
2005-2006 Grand اتوماتیک1,205,000,000 الی 1,330,000,000
2005-2006 XLI اتوماتیک1,095,000,000 الی 1,225,000,000
2005-2006 XLI دنده‌ای1,045,000,000 الی 1,175,000,000
2006 LE1,195,000,000 الی 1,280,000,000

قیمت تویوتا کمری مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۶ دست دوم 2005-2006 GLI اتوماتیک در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,155,000,000 تا 1,280,000,000 تومان موجود است.

قیمت تویوتا کمری مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۶ دست دوم 2005-2006 Grand دنده‌ای در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,135,000,000 تا 1,260,000,000 تومان موجود است.

قیمت تویوتا کمری مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۶ دست دوم 2005-2006 Grand اتوماتیک در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,205,000,000 تا 1,330,000,000 تومان موجود است.

قیمت تویوتا کمری مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۶ دست دوم 2005-2006 XLI اتوماتیک در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,095,000,000 تا 1,225,000,000 تومان موجود است.

قیمت تویوتا کمری مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۶ دست دوم 2005-2006 XLI دنده‌ای در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,045,000,000 تا 1,175,000,000 تومان موجود است.

قیمت تویوتا کمری مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۶ دست دوم 2006 LE در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,195,000,000 تا 1,280,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات تویوتا

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar