برچسب: آب‌ سوز کردن

اخیرا صحبت‌های یکی از نمایندگان شورای اسلامی درباره طرح جایگزینی آب به عنوان سوخت در خوردوها با هزینه 10 میلیون تومان خبرساز شده است. حسن نوروزی به طرح یکی از «متخصصان داخلی» اشاره کرده و از او نقل کرده که می‌ ...