برچسب: آتش زدن خودرو

آتش زدن ۹۰۰ خودرو در شب سال نو فرانسه
نزدیک به 900 خودرو همزمان با شب سال نو میلادی در شهرهای بزرگ فرانسه به آتش کشیده شد. در سال گذشته و همزمان با شب سال نو میلادی 2021 نیز تعداد 860 مورد خودرو در شهرهای مختلف فرانسه به آتش کشیده شده بود. این خودروها بی ...