برچسب: آتش زدن خودرو

نزدیک به 900 خودرو همزمان با شب سال نو میلادی در شهرهای بزرگ فرانسه به آتش کشیده شد. در سال گذشته و همزمان با شب سال نو میلادی 2021 نیز تعداد 860 مورد خودرو در شهرهای مختلف فرانسه به آتش کشیده شده بود. این ...