برچسب: آریسان جدید

بروزرسانی در: یکشنبه 14 آذر 00 ساعت 12:31
علی رحیمی، با اعلام این خبر اظهار داشت: با هدف پیاده سازی استانداردهای ۸۵ گانه و الزامات قانونی و همچنین افزایش کیفیت محصولات، بهبودهای قابل توجهی در ویژگی‌های فنی و قوای محرکه محصول آریسان ایجاد شده است. وی ...