برچسب: آزاد شدن واردات

بروزرسانی در: سه شنبه 7 دی 00 ساعت 15:08
ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به فعالیت شورای رقابت در خصوص کنترل بازار خودرو، گفت: شورای رقابت تاکنون برای کالاهای انحصاری قیمت تعیین می کرد و نقش موثری در قیمت گذاری داشت. مسئله مهم تر در این ام ...