برچسب: آزمون‌ ایران‌ خودرو

بومی‌ سازی آزمون‌های ایران‌ خودرو با همکاری دانش‌بنیان‌ها
در بازدید مدیران ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو از یک شرکت دانش‌بنیان که در زمینه آزمون‌های خودرویی فعالیت می‌کند، بر بومی‌سازی آزمون‌های خودرو در فرآیند تکوین و توسعه تاکید شد. این شرکت دانش‌بنیان در زمینه آزمون‌های خودرو ...