برچسب: آزمون تصادف خودرو

به دنبال آنکه آزمون تصادف خودرو در کشور تاکنون انجام نشده و تولیدات داخل برای این نوع تست به کشورهای دیگر فرستاده می‌شدند، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) بر آن شد تا ضمن رونمایی از هشت آزمایشگاه جدی ...