برچسب: آفتاب

بروزرسانی در: یکشنبه 23 تیر 98 ساعت 11:21
برای هر کسی پیش آمده که در فصل تابستان برای مدتی خودرو خود را زیر نور آفتاب پارک کرده باشد. آیا این امر می‌تواند برای خودرو شما مضر باشد؟ ...
در فصل تابستان برای هرکسی پیش آمده است که خودروی خود را زیر آفتاب پارک کرده باشد. آیا این عمل می تواند برای خودرو مضر باشد؟ ...