برچسب: آلایندگی موتورسیکلت

بیش از هفت میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد و این در حالی است که میزان انتشار آلاینده هر موتورسیکلت، بیش از ۱۸ برابر یک خودروی سبک است که همین موضوع لزوم برقی کردن موتورسیکلت را نشان می‌دهد. ...