برچسب: آمار واردات خودرو

ورود فقط هزار خودرو به کشور از بهمن ۱۴۰۱ تا آخر خرداد ۱۴۰۲
آمارهای رسمی گمرک از ورود «تقریبا هیچ» خودرو به کشور حکایت دارد. طبق آمارهای اعلام‌شده در بازه زمانی ابتدای بهمن 1401 تا انتهای خرداد سال جاری، با وجود تمام وعده‌های سیاستگذار مبنی بر ورود ۲۰۰ هزار خودرو تا سه‌ماه نخست ا ...