برچسب: آمیتیست دراپ تیل

رونمایی رولزرویس آمیتیست دراپ تیل
مشتریان بوت تیل از رولز-رویس خواسته اند تا یک شیشه الکتروکرومیک برای این خودرو نصب کند که دقیقا عملکردی مشابه تغییر رنگ عینک مقابل نور خورشید داشته باشد. به همین دلیل رولز-رویس ۶۰ نمونه شیشه مختلف را مورد بررسی و آزمایش ...