برچسب: آینده خودرو

سرنوشت خودروسازی ایران در سال ۱۴۰۰
خودروسازی ایران در سال 1400 چه سرنوشتی را به خود خواهد دید؟ آیا درهای این صنعت روی همین پاشنه خواهد چرخید؟ یا تغییر و تحولات اساسی در انتظارش است؟ پاسخ به این پرسش‌ها ارتباط مستقیم با دو اتفاق مهم در سال ۱۴۰۰ دارد، یکی ...