برچسب: آیپاو

بروزرسانی در: دوشنبه 14 فروردین 02 ساعت 16:42
یکی از برندهای جوان خودروسازی در کشور چین با نام Sehol شناسایی می شود که در واقع حاصل همکاری سئات و جک فولکس واگن است. این برند توسط چینی ها سی هاو تلفظ می شود. یک مورد آشنا و جالب دیگر در رابطه با برند سی هاو ...