برچسب: اتحادیه فروشندگان خودرو

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با تاکید بر اینکه نوسان قیمت و وضعیت خودرو داخلی مربوط به دولت است، گفت: قیمت خودرو داخلی به نرخ دلار وابسته نیست، در واقع عدم تزریق آن در بازار دلیل گرانی است. ...