برچسب: اتوبوس شهری

عرضه مدرن ترین اتوبوس شهری توسط گروه بهمن
گروه بهمن که با شرکت های بهمن دیزل و سیبا موتور سهم قابل توجهی از بازار خودروهای تجاری را دارا است، امسال تصمیم دارد تا بازار محصولات خودرو را گسترش دهد تا اوایل سال آینده با تولید انبوه مدرن ترین اتوبوس شهری ۱۲متری و ...